Χρ. Τριαντόπουλος: Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της Μαγνησίας

«Ορισμένα από τα σημαντικότερα εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης των επιχειρήσεων είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα οποία ενεργοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» διευκρινίζει ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρεται, στη συνέχεια, στη χρηματοδοτική στήριξη που έχει διοχετευθεί μέχρι στιγμής στις επιχειρήσεις της Μαγνησίας: «Ειδικότερα, και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων έως τις 27 Οκτωβρίου, σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας:

  • 42,8 εκατ. ευρώ έχουν χορηγηθεί μέσω των τριών κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Σε αυτή τη στήριξη μπορούμε να προσθέσουμε τα 10,5 εκατ. ευρώ των τεσσάρων φάσεων της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, και έτσι το σύνολο της χρηματοδοτικής στήριξης ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ.

  • 61,8 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Το ποσό πρόκειται να αυξηθεί, όταν ολοκληρωθεί η εκταμίευση των ποσών στο σύνολο των δανείων που έχουν ήδη εγκριθεί (431 δάνεια).

Αθροιστικά, λοιπόν, έχουν χορηγηθεί περίπου 115,1 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις της Μαγνησίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική οικονομία και με συνεχείς παρεμβάσεις μεριμνά για τη στήριξη των επιχειρήσεων και φυσικά των εργαζομένων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει