Χρ. Τριαντόπουλος: Μείωση μισθώματος για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volo.gr:

Στην εφαρμογή δύο καθεστώτων μείωσης μισθώματος προβαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προστατεύσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού, αλλά και όσους και όσες εργάζονται σε αυτές.

«Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, επιμηκύνεται η υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή
αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν συγκεκριμένα στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσμενέστατα από την πανδημία», αναφέρει σχετικά ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Στη συνέχεια, ο κ. Τριαντόπουλος παρέχει διευκρινίσεις και για το δεύτερο καθεστώς: «Το δεύτερο καθεστώς προβλέπει την προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών- φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. Το συγκεκριμένο καθεστώς ισχύει για συγκεκριμένους πληττόμενους κλάδους, οι οποίοι θα καθοριστούν σύντομα με σχετική υπουργική απόφαση και
αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου».

Ο κ. Τριαντόπουλος επισημαίνει ότι στόχος είναι να διαμοιραστούν τα βάρη σε αυτό το επίπεδο. «Έτσι, το προαιρετικό καθεστώς περιλαμβάνει οφέλη-κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται διάταξη με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσής τους, ενώ προβλέπεται
και ότι το μειωμένο μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται εμπρόθεσμα. Το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος δεν συνιστά εισόδημα για τους εκμισθωτές και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, τα
φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, εκτός από οφειλές που προέρχονται από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές
υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει