Χρ. Τριαντόπουλος: Προχωρά η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής της πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, η Κυβέρνηση προχωρά τις διαδικασίες για τη σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, με την παρουσίαση της συγκεκριμένης κυβερνητικής επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας (29 Μαρτίου 2021). Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, σχολιάζει σχετικά:

«Με έναυσμα την ανάγκη να στηριχθούν άμεσα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα από τον μεσογειακό κυκλώνα ‘Ιανός’, η Κυβέρνηση έχει προβεί σε μία σειρά βημάτων για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της κρατικής αρωγής. Ήδη έχουν γίνει αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς, ενώ το νομοσχέδιο για την Κρατική Αρωγή που προωθούμε αυτόν τον καιρό θεσμοθετεί ένα νέο, συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής σε πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνία. Παράλληλα, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου -γεγονός που υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει η Κυβέρνηση σε αυτό το πεδίο- προχωρά η σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, ενός νέου κυβερνητικού συλλογικού οργάνου, το οποίο με μεθοδικό και συνεκτικό τρόπο, και τηρώντας την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα συμβάλει στον συντονισμό του σχετικού κανονιστικού πλαισίου κρατικής αρωγής προς ενίσχυση των πληγέντων επιχειρήσεων από φυσικές καταστροφές».

Ως προς το έργο και τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, ο κ. Τριαντόπουλος διευκρινίζει: «Σκοπός της Επιτροπής είναι η υλοποίηση του εθνικού πλαισίου για την κρατική αρωγή και η εν γένει παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων κρατικής αρωγής, στην κατεύθυνση της στήριξης της οικονομίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών μέτρων ενίσχυσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων και φορέων, τηρουμένων των προβλεπόμενων στο εθνικό και κοινοτικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία προβλέπεται και στο καινούργιο νομοσχέδιο, αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείες των βασικών εμπλεκόμενων υπουργείων και από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες, που είχαν ως συνέπεια οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αποζημιώνονται με σοβαρές καθυστερήσεις (κατά κανόνα οι διαδικασίες κρατούσαν αρκετά χρόνια) ή ακόμα και να μη λαμβάνουν καθόλου στήριξη. Και συνεχίζουμε εντατικά, ώστε το κράτος να ανταποκρίνεται στον ρόλο του και να σφυρηλατείται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των πολιτών προς αυτό».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει