ΔΑΚΕ Καθηγητών Μαγνησίας: Αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης

“Δεν είμαστε ενάντιοι σε όποια χορηγικά προγράμματα εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες… Η συντήρηση και λειτουργία του δημόσιου σχολείου, ο επαρκής εξοπλισμός των εργαστηρίων και γενικά η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων αποτελεί μέλημα και ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας…”

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Μετά από την έκταση που έλαβαν στον Τύπο θέσεις και απόψεις, που απέχουν πολύ από την πραγματική μας βούληση, σχετικά με δωρρές κοινωφελών ιδρυμάτων, η ΔΑΚΕ Δ.Ε. Μαγνησίας δηλώνει ότι η συντήρηση και λειτουργία του δημόσιου σχολείου, ο επαρκής εξοπλισμός των εργαστηρίων και γενικά η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων αποτελεί μέλημα και ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό πιστεύουμε είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης.

Δηλώνουμε επιπλέον ότι δεν είμαστε ενάντιοι σε όποια χορηγικά προγράμματα εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες από διάφορα κοινωφελή ιδρύματα – φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε όλες τις βαθμίδες της εκπ/σης και βοήθησαν τα μέγιστα στην κάλυψη ενός σημαντικού μέρους από τις υπαρκτές μεγάλες ελλείψεις των σχολείων που η κυβέρνηση με την ανάλγητη αντιεκπαιδευτική πολιτική της δε φρόντισε να εξαλείψει.

ΔΑΚΕ Δ.Ε. Μαγνησίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει