ΔΕΗ: 100 εκατ. επιπλέον από ληξιπρόθεσμα

Πρόσθετες εισπράξεις 100 εκατ. ευρώ ετησίως από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει η ΔΕΗ, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο που εκπόνησε κοινοπραξία εξειδικευμένων συμβούλων με επικεφαλής την εταιρία Qualco.

Οι πρακτικές που εισηγείται η Qualco περιλαμβάνουν προσέγγιση των οφειλετών, παροχή διευκολύνσεων αλλά και αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την τήρηση των διακαννισμών πληρωμής.

Το σχέδιο για την αντιμεώπιση του προβλήματος των ληξιπρόθεμων λογαριασμών θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στο ΔΣ της ΔΕΗ, μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου γενικού διευθυντή Εμπορίας Γιάννη Κατάκη. φέρεται να ζήτησε περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία και τη διαμόρφωση της εισήγησής του.

Επισημαίνεται ότι οι απλήρωτοι λογαριασμοί αποτελούν μείζον πρόβλημα για την εταιρεία, της στερούν ρευσότητα και την επιβαρύνουν με μεγάλες χρηματοοικονομικές δαπάνες, καθώς αναγκάζεται να καλύπτει αυτή την υστέρηση εισπράξεων με δανεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς είναι 2,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναπληρούμενο με δανεισμό, επιβαρύνει τη ΔΕΗ με ετήσιους τόκους της τάξεως των 140 εκατ. ευρώ – με ανάλογη επίπτωση στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει