ΔΕΥΑΜΒ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΡΗΣ: Έπεσαν οι υπογραφές στη σύμβαση για το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης σε Βόλο και Νέα Ιωνία

Υπογράφηκε σήμερα, η σύμβαση για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», με ποσό σύμβασης 4.692.808 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η κατασκευή του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται στο 100% της δαπάνης από το ΕΣΠΑ, θα δημιουργήσει μια νέα, σύγχρονη κατάσταση στην υδροδότηση της περιοχής που αφορά στο έργο, ήτοι της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Ρήγα Φεραίου, Άναυρο, Πλαστήρα, Αργοναυτών, 2ας Νοεμβρίου, Βασάνη, Ρήγα Φεραίου, καθώς:

– τοποθετούνται συνολικά 74.500 μέτρα νέων αγωγών από πολυαιθυλένιο, αντικαθιστώντας πλήρως το υφιστάμενο δίκτυο

– Αντικαθίσταται το σύνολο των ιδιωτικών παροχών της παραπάνω περιοχής, ήτοι κατασκευάζονται με σύγχρονα υλικά 17.400 παροχές.

Η κατασκευή του έργου θα θεραπεύσει το φαινόμενο των αφανών διαρροών του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 40% του νερού που διοχετεύεται στην περιοχή του έργου, προκαλώντας μια εξοικονόμηση 600.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως, υποβοηθώντας την ποιότητα του διανεμόμενου νερού και επιφέροντας μια οικονομία κλίμακας στην ΔΕΥΑΜΒ, από την μείωση των αντλήσεων κατά 500.000 € ετησίως.

Το έργο αυτό, είναι το πρώτο στη σειρά των έργων, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ ευρώ, τα οποία έχει προγραμματίσει η ΔΕΥΑΜΒ έχοντας εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και με την ολοκλήρωση των οποίων η οποία τοποθετείται στο 2023, ο Βόλος θα τροφοδοτείται με 100% πηγαίο νερό.

Αναλυτικότερα,

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης, με υλοποίηση νέων ζωνών ελέγχου, σε τμήμα της χαμηλής ζώνης της Δ.Ε. Βολου.

Η περιοχή του έργου οριοθετείται περιμετρικά στο κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου (Ζώνες Χ-05, Χ-06, Χ-07, Χ-08, Χ-09, Χ-10, Χ-11, Χ-12, Χ-13, Χ-14) από τον χείμαρρο Άναυρο (ανατολικά), την οδό Αναλήψεως (βόρεια), την οδό Βασσάνη (δυτικά) και την ακτογραμμή (νότια).

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης, προβλέπεται με το παρόν έργο η τοποθέτηση νέων αγωγών δικτύου ύδρευσης, καθώς και ο λειτουργικός διαχωρισμός του υφιστάμενου δικτυύου σε αυτόνομες ζώνες λειτουργίας και ελέγχου ως εξής :

– 10 ζώνες ελέγχου για την περιοχή της Δ.Ε. Βόλου (Χ-05, Χ-06, Χ-07, Χ-08, Χ-09, Χ-10, Χ-11, Χ-12, Χ-13 και Χ-14).

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση νέων αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης και σύνδεση με τους υφιστάμενους,
 • περιλαμβανομένου κάθε προβλεπόμενου από τη μελέτη τροφοδοτικού αγωγού νέας
 • Ζώνης.
 • Κατασκευή διατάξων ελέγχου εισόδου στις νέες ζώνες.
 • Τοποθέτηση συσκευών ελέγχου του δικτύου και συναφών έργων, συμπεριλαμβανομένων
 • συσκευών ελέγχου παροχής και πίεσης, δικλείδων, μετρητών παροχής και συστημάτων
 • καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων.
 • Κατασκευή συστήματος τηλεποπτείας – τηλεχειρισμού των προβλεπόμενων νέων 10
 • Ζωνών της μελέτης, περιλαμβανομένης της σύνδεσης των νέων Τ.Σ.Ε. με το Κέντρου
 • Ελέγχου αυτών (ΚΕΛ).
 • Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων του νέου δικτύου.
 • Χωματουργικές εργασίες για τα ανωτέρω, καθώς και αποκαταστάσεις
 • ασφαλτοστρωμένων δρόμων, κρασπέδων και πεζοδρομίων.

Οι αγωγοί που προβλέπεται να κατασκευαστούν θα είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa) και συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής πίεσης 10 ατμ., κατάλληλους για ύδρευση πόσιμου νερού, σύμφωνα με το σχέδιο τυπικών διατομών τοποθέτησης των αγωγών. Η διάμετρος των νέων αγωγών κυμαίνεται από Φ90 έως Φ355.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει