Δήμος Ν. Πηλίου: Ψεύτικη και από δόλο η έγκληση του Χρ. Κωστάκη κατά του Δήμου Ν. Πηλίου, σύμφωνα με την Εισαγγελία Βόλου

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Ν. Πηλίου, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ηχηρή απάντηση σε όσους κινούνται από δόλο κατά του Δήμου Ν. Πηλίου χρησιμοποιώντας ψεύδη αλλά και πρόθυμα ΜΜΕ να στηρίξουν τα άθλια σχέδιά τους, έδωσε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Βόλου, απορρίπτοντας έγκληση της ΙΚΕ με την επωνυμία “PELIO LAND” και του νομίμου εκπροσώπου της Χρ. Κωστάκη.

Στα σκουπίδια η μήνυση με Εισαγγελική διάταξη και καταλογισμός δικαστικών εξόδων στους ανωτέρω εγκαλούντες, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο Εισαγγελέας στην διάταξη 150/2017, “υπέβαλαν εντελώς ψεύτικη έγκληση από δόλο (αρθ. 585, παρ 4 ΚΠΔ) προκειμένου να ποινικοποιήσουν μια αστικής φύσεως διαφορά και αφού γνώριζαν πολύ καλά το αντικείμενο αλλά και τους όρους των συμβάσεων που είχαν προ πολλού υπογράψει.”

Στα σκουπίδια και τα υποστηρικτικά πρωτοσέλιδα τοπικής εφημερίδας, η οποία για λόγους που γνωρίζει, συντάχθηκε στον αγώνα λάσπης κατά της Δημοτικής Αρχής και θα πρέπει, μετά την απόρριψη της έγκλησης, να επανορθώσει τις ανακριβείς πληροφορίες και τους ψευδείς ισχυρισμούς, χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό.

Η Εισαγγελική διάταξη – καταπέλτης στην ψεύτικη μήνυση, έχει ως εξής:

 

ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου

  1. Με την από 18-11-2016 έγκλησή τους η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία «PELIO LAND», που εδρεύει στην Αργαλαστή Μαγνησίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος-διαχειριστής αυτής Χρήστος Κωστάκης του Γραμμένου, κάτοικος Αργαλαστής Μαγνησίας ζήτησαν την ποινική δίωξη κυρίως του Νικολάου Φορτούνα του Βασιλείου, δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας και κατοίκου Τρικερίου Μαγνησίας καθώς και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων του ιδίου ως άνω Δήμου για διάφορα αδικήματα που φέρεται ότι τελέστηκαν εις βάρος των εγκαλούντων στην περιοχή της Μαγνησίας από το έτος 2015 και εντεύθεν.
  2. Στην προκειμένη περίπτωση οι εγκαλούντες ισχυρίζονται ότι:

α) παρόλο που η πρώτη εγκαλούσα μίσθωσε νομίμως 4 ακίνητα του Δήμου Νοτίου Πηλίου, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του τελευταίου αρνούνται δολίως να της παράσχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου η εταιρία «PELIO LAND» να μπορέσει να εκμεταλλευτεί προσηκόντως τα επίμαχα μίσθια,

β) ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ισχυριζόμενος ψευδώς και παραπλανητικώς ότι ένα από τα ακίνητα που είχε ήδη μισθώσει η εταιρία «PELIO LAND» ήταν έτερο και διάφορο ακίνητο σε εντελώς διαφορετική θέση, δημοπράτησε παρανόμως για δεύτερη φορά το ίδιο ακίνητο, προκειμένου αυτό να καταλήξει τελικά σε μισθωτή-πρόσωπο της αποκλειστικής επιλογής των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Νοτίου Πηλίου και μάλιστα με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό που προσέφερε η πρώτη εγκαλούσα και γ) όταν ο δεύτερος εγκαλών διαμαρτυρήθηκε για τις προπεριγραφόμενες παράνομες ενέργειες των εγκαλουμένων, οι τελευταίοι τον απείλησαν ότι θα ζητήσουν την έκπτωση της εταιρίας «PELIO LAND» από τις μισθωτικές συμβάσεις των επίμαχων δημοτικών ακινήτων.

Ωστόσο από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση δεν προέκυψε η ουσιαστική βασιμότητα των καταγγελλομένων και τούτο διότι: α) ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προέβη σε κάθε εκ μέρους του απαιτούμενη ενέργεια και χορήγησε στους εγκαλούντες κάθε διαθέσιμο στον ίδιο απαραίτητο έγγραφο προκειμένου να καταστεί ευχερής η νόμιμη εμπορική εκμετάλλευση των επίδικων δημοτικών ακινήτων (βλ. τα υπ’ αρ. 1716/18-2-2015, 1716/25-2-2016 και 13147/18-10-2016 έγγραφα του Δήμου Νοτίου Πηλίου). Επισημαίνεται ότι 3 από τα 4 ακίνητα είχαν εκμισθωθεί στο παρελθόν σε άλλους μισθωτές, οι οποίοι τα εκμεταλλεύτηκαν με τον ίδιο τρόπο (σε 2 από αυτά λειτούργησαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), γεγονός που αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα είχαν ήδη κριθεί κατάλληλα για τις σχετικές χρήσεις (βλ. το υπ’ αρ. 1283/15-2-2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου καθώς και τα από 10-12-2015 συμφωνητικά εκμίσθωσης δημοτικών αστικών ακινήτων-καφενείων στις θέσεις Μετόχι Αργαλαστής και Άνω Γατζέα Αγίου Γεωργίου Νηλείας Πηλίου Μαγνησίας), β) στην περιφέρεια του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας υπάρχουν όντως 2 διαφορετικά δημοτικά αστικά εκμισθούμενα ακίνητα: ένα στη θέση Καλαμάκι, το οποίο και μίσθωσε η πρώτη εγκαλούσα (βλ. και τις υπ’ αρ. 525 και 642/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας καθώς και το από 6-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του οικείου διαγωνισμού του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, στα κείμενα των οποίων αναγράφεται ρητώς ότι το επίμαχο ακίνητο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ζαγοράς-Βόλου μεταξύ Πρόπαν και Λαμπινούς) και ένα στην πλατεία Λαμπινούς Αφετών Πηλίου Μαγνησίας (βλ. την υπ’ αρ. 624/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας καθώς και τις υπ’ αρ. 233/2015 και 27/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας).

Οι εγκαλούντες συμμετείχαν στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του δημοτικού αστικού ακινήτου-περιπτέρου παραδοσιακών γλυκών στη θέση Καλαμάκι, επί της Εθνικής Οδού Ζαγοράς-Βόλου μεταξύ Πρόπαν και Λαμπινούς Αφετών Πηλίου Μαγνησίας χωρίς προηγουμένως να έχουν επισκεφτεί το συγκεκριμένο ακίνητο και χωρίς να γνωρίζουν την ακριβή του θέση.

Την εκδοχή αυτή καταθέτει με σαφήνεια και πειστικότητα ο Ευάγγελος Ντόβας του Γεωργίου, τον οποίο προτείνανε ως μάρτυρα οι εγκαλούντες (βλ. την από 1-2-2017 κατάθεση του τελευταίου). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το από 10-12-2015 συμφωνητικό εκμίσθωσης που φέρει την υπογραφή του δεύτερου εγκαλούντος και υπεγράφη αδιαμαρτύρητα ένα περίπου χρόνο πριν την υποβολή της παρούσας εγκλήσεως, αναγράφει ρητώς ότι το συγκεκριμένο εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στη θέση Καλαμάκι και γ) από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε έστω συγκαλυμμένη απειλή εις βάρος των εγκαλούντων σε σχέση με τις επίδικες μισθωτικές συμβάσεις.

Στα πλαίσια αλλεπάλληλων έντονων διαπληκτισμών οι εγκαλούμενοι επισημάνανε στον δεύτερο εγκαλούντα ότι η μη τήρηση οιουδήποτε όρου των επίμαχων μισθωτικών συμβάσεων (μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση των εγκαλουμένων να λειτουργούν καθημερινά και όλο το χρόνο τα καφενεία στις θέσεις Μετόχι Αργαλαστής και Άνω Γατζέα Αγίου Γεωργίου Νηλείας Πηλίου Μαγνησίας) αποτελεί αιτία αναποζημίωτης καταγγελίας των μισθώσεων εκ μέρους του Δήμου Νοτίου Πηλίου (βλ. τα από 10-12-2015 συμφωνητικά εκμίσθωσης δημοτικών αστικών ακινήτων-καφενείων στις θέσεις Μετόχι Αργαλαστής και Άνω Γατζέα Αγίου Γεωργίου Νηλείας Πηλίου Μαγνησίας καθώς και τις από 6-3-2017 ένορκες καταθέσεις Γεωργίου Τεντζεράκη, Ευσταθίου Ευαγγελόπουλου και Ευάγγελου Νασιόπουλου).

Κατόπιν τούτων καθίσταται σαφές ότι οι όποιες διαφορές υφίστανται μεταξύ των εγκαλούντων και του Δήμου Νοτίου Πηλίου φέρουν σαφή αστικά χαρακτηριστικά, για την επίλυση των οποίων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης οιουδήποτε ποινικού αδικήματος εκ μέρους των εγκαλουμένων εις βάρος των εγκαλούντων.

Επομένως η κρινόμενη έγκληση πρέπει να απορριφθεί (άρθρο 47 ΚΠΔ), επιβαλλομένων των δικαστικών εξόδων (80 ευρώ) εις βάρος των εγκαλούντων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) με την επωνυμία «PELIO LAND» αλλά και του νομίμου εκπρόσωπου-διαχειριστή αυτής Χρήστου Κωστάκη, οι οποίοι υπέβαλαν εντελώς ψεύτικη έγκληση από δόλο (αρθ. 585§4 ΚΠΔ), προκειμένου να ποινικοποιήσουν μια αστικής φύσεως διαφορά και αφού γνώριζαν πολύ καλά το αντικείμενο αλλά και τους όρους των συμβάσεων που είχαν προ πολλού υπογράψει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτουμε την από 18-11-2016 έγκληση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) με την επωνυμία «PELIO LAND», που εδρεύει στην Αργαλαστή Μαγνησίας αλλά και του νομίμου εκπρόσωπου-διαχειριστή αυτής Χρήστου Κωστάκη του Γραμμένου, κατοίκου Αργαλαστής Μαγνησίας κυρίως κατά του Νικολάου Φορτούνα του Βασιλείου, δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας και κατοίκου Τρικερίου Μαγνησίας καθώς και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων του ιδίου ως άνω Δήμου για διάφορα αδικήματα που φέρεται ότι τελέστηκαν εις βάρος των εγκαλούντων στην περιοχή της Μαγνησίας από το έτος 2015 και εντεύθεν.

Επιβάλλουμε τα δικαστικά έξοδα ύψους 80 ευρώ εις βάρος των ανωτέρω εγκαλούντων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει