Εγκύκλιος Γεροβασίλη για τα ψηφιακά οργανογράμματα στο Δημόσιο

Προθεσμία έως τις 31 Μαΐου 2018 για την κατάρτιση ψηφιακού οργανογράμματος δίνει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ακόμα δεν το διαθέτουν.

Με εγκύκλιο που υπογράφει η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, υπενθυμίζεται με έμφαση ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δεν θα επιτρέψει την ένταξη των φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Κοινώς, δεν θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την κάλυψη κενών θέσεών τους μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων. Στην εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την ορθή κατάρτιση και εφαρμογή του ψηφιακού οργανογράμματος.

Το τελευταίο περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας όλων των φορέων του Δημοσίου, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των δήμων, των Περιφερειών, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον ανήκουν στη γενική κυβέρνηση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει