Η Τράπεζα Περαιώς για την υπόθεση ΔΕΥΑΜΒ – ΕΡΓΗΛ

“Η Τράπεζα Πειραιώς εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το δυσφημιστικό τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται το όνομά της σε μια αντιδικία τρίτων, στην οποία η ίδια δεν είχε ανάμιξη, συμφέρον ή συμμετοχή, και δηλώνει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για προστασία των εννόμων δικαιωμάτων της από παράνομες και απρόκλητες προσβολές…”

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή ανακοίνωση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΜ.Β.) στις 7.8.2018 και προς αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνει τα εξής:

Με βάση την υπ’αριθ. 501/2011 απόφαση του Εφετείου Λάρισας, η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεώθηκε να πληρώσει το συνολικό ποσό των 9.209.822,94 ευρώ, όπως αυτό διαμορφώθηκε πλέον ΦΠΑ, τόκων, εξόδων κ.λ.π, στην εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ).

Στις 23.4.2018, σε εκτέλεση της παραπάνω αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, η ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ επέβαλε κατάσχεση επί των καταθέσεων της ΔΕΥΑΜΒ στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, η Τράπεζα Πειραιώς ως τρίτη, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Δικαστήριο σχετικά με την ύπαρξη διαθέσιμων καταθετικών υπολοίπων του προσώπου σε βάρος του οποίου υποβλήθηκε η κατάσχεση, πράγμα το οποίο η Τράπεζα έπραξε εμπρόθεσμα στις 2.5.2018. Ο νόμος επιπλέον προβλέπει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να αποδώσει στον κατασχόντα, δηλαδή στην ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ εν προκειμένω, τα διαθέσιμα καταθετικά υπόλοιπα που αναφέρονται στην παραπάνω δήλωσή της, καθώς και όλα τα μελλοντικά καταθετικά υπόλοιπα μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Εάν δεν το πράξει, τότε εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση (εδώ η ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ) αποκτά ευθεία αξίωση εναντίον της Τράπεζας για είσπραξη από την Τράπεζα του ποσού οφειλής του τρίτου καταθέτη-οφειλέτη (εδώ της ΔΕΥΑΜΒ).

Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ασκήσει ανακοπή εναντίον της παραπάνω κατάσχεσης, η οποία εκκρεμεί για εκδίκαση στα δικαστήρια, αλλά η άσκηση ανακοπής δεν συνεπάγεται και αναστολή της διαδικασίας εκτέλεσης. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΥΑΜΒ ζήτησε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αίτηση η οποία ομοίως εκκρεμεί, και στο πλαίσιο αυτής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (αριθ. κατάθεσης ΓΑΚ 72647 και ΕΑΚ 7944/2018) ζήτησε και άμεση προστασία μέσω προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου για αναστολή της εκτέλεσης. Το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΥΑΜΒ για αναστολή της εκτέλεσης ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από το Δικαστήριο.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας και έγερση σχετικής απαίτησης από την ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ, η Τράπεζα Πειραιώς, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το νόμο, προχώρησε νομότυπα στην απόδοση των κατασχεθέντων ποσών καθώς δεν υπήρχε οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος να αρνηθεί ή να παρεμποδίσει την απόδοση αυτή και εάν το έπραττε θα κινδύνευε να επιβαρυνθεί η ίδια με την ξένη οφειλή (δηλαδή την οφειλή της ΔΕΥΑΜΒ προς την ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ).

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η απόδοση των κατασχεθέντων από το μήνα Απρίλιο ποσών, δεν συνιστά πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ώστε να αναστέλλεται κατά τον μήνα Αύγουστο, όπως ισχυρίζεται η ΔΕΥΑΜΒ.

Κατά συνέπεια, οι ενέργειες της Τράπεζας είναι απολύτως ορθές και νόμιμες και τα όσα λέγονται ή γράφονται περί του αντιθέτου είναι παντελώς αναληθή και επιβλαβή για την Τράπεζα. Η Τράπεζα Πειραιώς εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το δυσφημιστικό τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται το όνομά της σε μια αντιδικία τρίτων, στην οποία η ίδια δεν είχε ανάμιξη, συμφέρον ή συμμετοχή, και δηλώνει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για προστασία των εννόμων δικαιωμάτων της από παράνομες και απρόκλητες προσβολές.

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2018

Μπορεί επίσης να σας αρέσει