Και όμως… Ο Τριαντόπουλος τα κατάφερε! Παρουσιάστηκε η Μελέτη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για Εμπορευματικό Κέντρο και Βιο-Οικονομική Περιοχή στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών όλης της προηγούμενης περιόδου, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, η παρουσίαση της μελέτης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αντίστοιχης συνάντησης προ ενός έτους, όταν και συμφωνήθηκε -σχεδόν με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και υπογραφή σχετικού εγγράφου- η συνεργασία του Δήμου Ρήγα Φεραίου με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ως προς τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Δημοτικών Ακινήτων στο Αερινό και στον Άγιο Γεώργιο.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κ. Θάνος Ψαθάς, καθώς και στελέχη της εταιρείας, ενώ εκτός από τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου συμμετείχαν στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι από τα Τοπικά Συμβούλια του Αερινού και του Αγίου Γεωργίου και λοιποί αυτοδιοικητικοί και τοπικοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ παρουσίασε αναλυτικά τη μελέτη για την αξιοποίηση των δύο δημοτικών ακινήτων, απάντησε σε ερωτήσεις και προβληματισμούς και έθεσε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσει και να πραγματοποιηθεί η εν λόγω επένδυση με την εμπλοκή, φυσικά, και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση της μελέτης και τα σχετικά σενάρια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σενάριο που προτείνει:

(1) τη δημιουργία ενός μεικτού εμπορευματικού κέντρου στο δημοτικό ακίνητο στο Αερινό, προσανατολισμένου στη διακίνηση αγρο-κτηνοτροφικών και διατροφικών προϊόντων και τη γενικότερη διαμετακομιστική και μεταφορική εξυπηρέτηση της βιο-οικονομικής περιοχής του δεύτερου ακινήτου, και

(2) τη δημιουργία μιας πρότυπης βιο-οικονομικής περιοχής στο δημοτικό ακίνητο στον Άγιο Γεώργιο, προσανατολισμένης στις κατευθύνσεις της κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατροφικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μεικτό εμπορευματικό κέντρο στο Αερινό -αξιοποιώντας την κομβική του θέση ως προς όλα τα δίκτυα μεταφορών- θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο επιχείρησης-χρήστη, δημιουργώντας πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και αποτελώντας ένα εργαλείο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, με δημιουργία εισοδήματος και νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, πάντα σύμφωνα με τη μελέτη, η δημιουργία μίας πρότυπης βιο-οικονομικής περιοχής αφορά στην ανάπτυξη και οργάνωση ενός αειφόρου συστήματος πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας που θα μπορεί να παράγει περισσότερα τρόφιμα και άλλα βιολογικά και καινοτόμα προϊόντα με λιγότερες εισροές, λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου αποφάσισε να θέσει σε διαβούλευση την εν λόγω μελέτη σε τοπικό επίπεδο και με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε τους επόμενους μήνες ο Δήμος Ρήγα Φεραίου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα ως προς την αξιοποίηση των δύο δημοτικών ακινήτων.

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή έχουμε σημειώσει ότι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, με τη δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου, αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές για την ανάδειξη της Μαγνησίας σε ένα διαμετακομιστικό κόμβο με διεθνή εμβέλεια, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του λιμανιού Βόλου, την αξιοποίηση του πολιτικού αεροδρομίου με έμφαση στη μεταφορά εμπορευμάτων των βιομηχανικών περιοχών, την αναβάθμιση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας, και τον σχεδιασμό της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τις βιομηχανικές περιοχές Αλμυρού-Βόλου, το λιμάνι και το Αερινό.

Σε συνέχεια, λοιπόν, της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο με τη Δημοτική Αρχή και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, αλλά και της προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα η μελέτη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για την αξιοποίηση των δύο δημοτικών ακινήτων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, σε Αερινό και σε Άγιο Γεώργιο.

Πρόκειται για μία μελέτη που δίνει έμφαση στη δημιουργία μεικτού εμπορευματικού κέντρου στο Αερινό και στη δημιουργία πρότυπης βιο-οικονομικής περιοχής στο ακίνητο του Αγίου Γεωργίου.

Μία μελέτη που παρουσιάστηκε και τέθηκε προς αξιολόγηση στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, ο οποίος και -φυσικά- θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα που θα κάνει ως προς την αξιοποίηση των δύο ακινήτων.

Είναι σημαντικό που για πρώτη φορά -μετά από χρόνια συζητήσεων και σεναρίων- υπάρχει κάτι απτό, μια μελέτη για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στη Μαγνησία και την αξιοποίηση και δεύτερης δημοτικής έκτασης με τη δημιουργία πρότυπης βιο-οικονομικής ζώνης.

Επί αυτής της μελέτης, λοιπόν, έγινε μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση -σε συνέχεια της σχετικής παρουσίασης από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ- η οποία και θα συνεχιστεί την επόμενη περίοδο, στο πλαίσιο μιας τοπικής διαβούλευσης, μέχρι να ληφθεί η απόφαση από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η συνεργασία, συνεπώς, συνεχίζεται, προς όφελος όλων και με γνώμονα το καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές του τόπου μας».

Τέλος, σημειώνεται ότι η συνεργασία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ξεκίνησε πριν από περίπου δύο έτη, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά από συσκέψεις σε Αθήνα και Βελεστίνο, αλλά και επισκέψεις στο πεδίο στο Αερινό και στην ευρύτερη περιοχή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει