ΚΕΔΕ και γενική επιθεώρηση δημόσιας διοίκησης κατά της διαφθοράς

Στενή συνεργασία προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα κακοδιοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγχρόνως να προστατευτούν οι αιρετοί οι οποίοι ενώ αρχικά διώκονται στη συνέχεια διαπιστώνεται η αθωότητα τους, αποφάσισαν να έχουν η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γιώργος Πατούλης.

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε το επόμενο διάστημα να καταρτιστεί «Σύμφωνο Συνεργασίας» προκειμένου να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα. Επίσης θα οργανωθεί από κοινού ειδική ημερίδα με τη συμμετοχή όλων των ελεγκτικών σωμάτων προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις διαδικασίες ελέγχου καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει