Κλειστά δίκτυα για την άρδευση 1.100 στρεμμάτων σε Μακρυράχη και Πουρί στο Πήλιο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή κλειστού δικτύου για την άρδευση 1.100 στρεμμάτων σε Μακρυράχη και Πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού ένταξης 1.004.728 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση ενός νέου έργου που είναι το μόνο αρδευτικό έργο που μας ζητήθηκε στη Μαγνησία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε μια δύσκολη εποχή όπου το κόστος ενέργειας έχει εκτοξευθεί, σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στηρίζουμε στην πράξη το αγροτικό εισόδημα με έργα που συμβάλλουν ώστε οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν και να δημιουργούν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το νέο κλειστό δίκτυο

Το έργο αφορά την άρδευση ενός σημαντικού τμήματος της καλλιεργούμενης έκτασης του Δήμου Ζαγοράς και συγκεκριμένα στην περιοχή «Βαρελά» Δ.Δ. Πουρίου νοτίως του οικισμού Πουρίου και «Κοτρώνι» και «Αγ. Κων/νος» Δ.Δ. Μακρυράχης βορείως του οικισμού Μακρυρράχης. Η έκταση στην οποία βελτιωθεί το αρδευτικό σύστημα και θα μετατραπεί από ανοιχτό αρδευτικό τσιμενταυλάκων σε κλειστό υπόγειο και υπό πίεση δίκτυο αγωγών πολυαιθυλενίου υπολογίζεται 1.100 στρέμματα και ανά περιοχής είναι :

• 700 στρέμματα καλλιέργεια μηλιάς στις περιοχές «Κοτρώνι» και «Αγ. Κων/νος» Δ.Δ. Μακρυρράχης.
• 400 στρέμματα καλλιέργεια μηλιάς στην περιοχή «Βαρελά» Δ.Δ. Πουρίου.

Οι υφιστάμενες υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν στο προτεινόμενο σύστημα είναι οι αρδευτικές δεξαμενές κεφαλής και οι υδρομαστεύσεις πηγών και τα φρεάτια σύνδεσης. Στο προτεινόμενο κλειστό δίκτυο θα κατασκευασθούν 24 υπόγεια φρεάτια μειωτών πίεσης προκειμένου το δίκτυο να λειτουργεί σε πίεση 2,0 – 8,0 atm περίπου και στις 34 θέσεις υδροληψίας η πίεση να είναι σταθερή περίπου 2,5 – 3,5 atm. Τα φρεάτια θα είναι διαστάσεων 4,00 μ. Χ 2,00 μ. και καθαρού ύψους 1,85 μ. Τα φρεάτια μειωτών πίεσης διαθέτουν έξοδο καθαρισμού στο κάτω μέρος του φρεατίου εκκένωσης για την απομάκρυνση νερού κατά τον καθαρισμό τους και σε περιπτώσεις διαρροών. Εντός των φρεατίων μειωτών πίεσης τοποθετούνται συσκευές ύδρευσης για τη ρύθμιση της πίεσης. Οι συσκευές αυτές είναι βάνες, αερεξαγωγοί, μανόμετρα, μειωτές πίεσης, αντιπληγματικές βαλβίδες. Η συνδεσμολογία εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία ακόμη και σε περιπτώσεις βλαβών. Για την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του δικτύου θα τοποθετηθεί φίλτρο κατάντη των δεξαμενών και σε κάθε φρεάτιο μείωσης πίεσης. Η διαστασιολόγηση του δικτύου έγινε έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η άρδευση ανά τομέα (ομάδα κτημάτων) με ημερήσια ενεργοποίηση όλων των παροχών σε 1-2 θέσεις υδροληψιών, όσο και με την άρδευση 1-2 παροχών ανά θέση υδροληψίας, ανάλογα με τη βέλτιστη διαχειριστική φόρμα που θα τεθεί.

Το συνολικό μήκος των αγωγών πολυαιθυλενίου είναι 10.576 μ. και θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN 140 – 315 mm και ονομαστικής διαμέτρου PN 12,5 atm

Μπορεί επίσης να σας αρέσει