Μ. Σπυράκη σε Ζ. Μακρή: «Δυνατή η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. των υπολειμμάτων σχιστόλιθου του Πηλίου καθώς και η επανάχρησή τους»

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ενημερώθηκε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – ΕΛΚ κ. Μαρία Σπυράκη για τις εξαιρετικά σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές επανάχρησης και χρηματοδότησης των υπολειμμάτων εξόρυξης σχιστολίθου και δη της περιοχής του Πηλίου, όπως αυτές διατυπώθηκαν, εγγράφως, από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, σε σχετική ερώτησή της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Το ζήτημα αυτό, τέθηκε, για πρώτη φορά, υπόψη της κ. Σπυράκη, σε συνάντηση που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττας Μ. Μακρή, τον Απρίλιο του 2019, στον Βόλο, με τους εκπροσώπους του Συνεταιρισμού του Λατομείου Νεοχωρίου, τον κ. Νίκο Πρέκα, πρόεδρο του Συνεταιρισμού, τον κ. Γιάννη Σπύρου, ταμία και τον κ. Θανάση Σπύρου, μέλος του Συνεταιρισμού. Λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος του ζητήματος και με μέριμνα της κ. Σπυράκη, η ΕΕ κάλεσε τους εκπροσώπους του Συνεταιρισμού Λατομείου Νεοχωρίου, στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου να συζητηθούν, αναλυτικά, τα δεδομένα. Συνάντηση, όμως, που, δυστυχώς, ακυρώθηκε λόγω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού. Παρόλες, όμως, τις υγειονομικές αντιξοότητες, τόσο η κ. Μακρή όσο και η κ. Σπυράκη επέμειναν στην επίλυση του εύλογου αιτήματος του Συνεταιρισμού και για τον λόγο αυτό, τον Ιούλιο του 2022, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της κ. Σπυράκη με τους κ. κ. Ν. Πρέκα και Θ. Σπύρου, στην οποία παρουσιάσθηκε, εκτενώς, η υφιστάμενη κατάσταση των λατομείων του Νεοχωρίου και επικαιροποιήθηκαν τα ζητήματα, τα οποία οδήγησαν στην κατάθεση της κοινοβουλευτικής ερώτησης της Ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης της Κυκλικής Οικονομίας 2.0, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών προς τα κράτη-μέλη σχετικά με την βιώσιμη επεξεργασία και την χρήση των υπολειμμάτων των λατομείων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς με τίτλο: «Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ» («Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC»). Με βάση την παραπάνω οδηγία, ο κ. Σινκεβίτσιους είναι κατηγορηματικός ότι τα υπολείμματα των λατομείων είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στην οδοποιία, εφόσον η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους – μέλους έχει ταξινομήσει τα υπολείμματα αυτά ως υποπροϊόντα ή τα υπολείμματα αυτά πληρούν τα εθνικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, κατά περίπτωση. Ακόμη, ο Επίτροπος, απαντώντας σε έτερο σκέλος του ερωτήματος της κ. Σπυράκη, δεν παρέλειψε να τονίσει και το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για την στήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας και πράσινων επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι, όσον αφορά στην Ελλάδα, κατά την προγραμματική περίοδο 2021-27, συνολικά, 881 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς) είναι διαθέσιμα για τους σκοπούς της κυκλικής οικονομίας.

Η κ. Μακρή, αφού ευχαρίστησε, θερμά, την κ. Σπυράκη όχι μόνο για την ενημέρωση αλλά, κυρίως, για την στοχευμένη κοινοβουλευτική της παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία καταδεικνύει τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες αλλά και τις ανησυχίες της για τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της ελληνικής επικράτειας, δήλωσε ότι: «Αντιλαμβάνομαι ότι η αποσαφήνιση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ) και, δη, των υπολειμμάτων εξόρυξης σχιστόλιθου, θα αποτελέσει το έναυσμα – εάν δεν έχει γίνει ακόμη – για την ταξινόμηση, από τις αρμόδιες αρχές, των υπολειμμάτων αυτών ως υποπροϊόντα ή την πλήρωση αυτών σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Ευελπιστώ, δε, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας και πράσινων επενδύσεων, οι οποίες εστιάζουν στην μείωση της κατασπατάλησης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία και αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ, θα αποτελέσουν επιχειρηματικές καινοτομίες και θα υποστηριχθούν, δεόντως και κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες αρχές που υλοποιούν τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021-27».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει