Μαγνησία: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για φύτευση αμπελιών

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ανακοινώνει ότι άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή Αίτησης χορήγησης «Αδείας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» στην ιστοσελίδα www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίες) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, περιγράφονται στη με αριθ. πρωτ. 866/86629/18-3-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1422 Β΄/2020).

Καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 31 Οκτωβρίου 2020.

Επίσης με την ίδια απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ. ορίζονται οκτώ περιφέρειες για την κατανομή των αδειών φύτευσης.
Ήτοι:

Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Περιφέρεια Δ αποτελούμενη από τη διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ε αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας.
Περιφέρεια ΣΤ αποτελούμενη από τη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Περιφέρεια Ζ αποτελούμενη από τη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου.
Περιφέρεια Η αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ιoνίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, και Ηπείρου

Οι Άδειες νέας φύτευσης που θα χορηγηθούν φέτος θα αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31 Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

Επισημαίνεται ότι το βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μία αίτηση ¨Επιλέξιμη¨ είναι η νόμιμη κατοχή από τον αιτούντα αγροτεμαχίου ή αγροτεμαχίων (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου 7ετούς διάρκειας), τόσων στρεμμάτων όσων αιτείται. Επίσης, ως ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και στα τηλέφωνα 2421352402 και 2421352451.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει