Μίχαλος: Να αναλάβουν τα Επιμελητήρια πιο ενεργό ρόλο στην οικονομία

Το μοναδικό, ίσως, σημείο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια -όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις διεθνών οργανισμών– είναι η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, για την ίδρυση επιχειρήσεων.

Και οι δύο αυτές δομές, οργανώθηκαν και λειτουργούν μέχρι τώρα με επιτυχία, χάρη στη γνώση, στην εμπειρία και στην προσπάθεια των ανθρώπων των επιμελητηρίων.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος στην ανοικτή κοινή συνεδρίαση που διοργανώνουν σήμερα τα επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Η εφαρμογή της νέας επιμελητηριακής, Ν.4497/2017 – πορεία του επιμελητηριακού θεσμού».

Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε ότι, παρά τον «πόλεμο» που έχει δεχθεί ο επιμελητηριακός θεσμός, ο λόγος που κανείς δεν έχει μέχρι τώρα καταφέρει να τον «κουρέψει», είναι ότι τα επιμελητήρια παράγουν έργο ποιοτικό και καθημερινό. «Κι αυτό το έργο, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε. Και να διασφαλίσουμε προϋποθέσεις, ώστε να το συνεχίσουμε και να το αναπτύξουμε, ακόμη περισσότερο» σημείωσε ο ίδιος.

Υπογράμμισε ακόμη ότι αν και η ψήφιση του νόμου 4497/2017, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού, με αρκετά θετικά στοιχεία, ωστόσο υπάρχουν και τα σημεία προσοχής. Ένα από αυτά τα βασικά σημεία, όπως είπε, είναι να αποσαφηνιστεί ποια έσοδα των επιμελητηρίων αποτελούν, σύμφωνα με το νόμο, τακτικά έσοδα, επί των οποίων υπολογίζονται ποσοστά επιχορηγήσεων και δαπανών.

Επίσης, χαρακτήρισε σημαντικό να υιοθετήσει η ένωση μια ενιαία στάση και μεθοδολογία, σε μια σειρά από διοικητικά θέματα, θέματα προσωπικού κ.ά. που δημιουργούνται με το νέο νόμο και να αντιμετωπιστεί, συνολικά, και το θέμα του ύψους των συνδρομών, έναντι ανταποδοτικών υπηρεσιών, αλλά και του τρόπο είσπραξης, ώστε να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα των επιμελητηρίων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του επιμελητηριακού θεσμού, στα πρότυπα των προηγμένων ευρωπαϊκών επιμελητηρίων σημείωσε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων συνεχίζει να ζητάει από την Πολιτεία, με επιμονή, την αξιοποίηση των δομών, της εμπειρίας και της γνώσης που διαθέτουν τα επιμελητήρια της χώρας.

«Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον ενεργό ρόλο που μπορούν να αναλάβουν τα επιμελητήρια, σε θέματα όπως είναι η υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η διαχείριση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η εξωστρέφεια και η τουριστική προβολή, η επαγγελματική κατάρτιση και η προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες προς τα μέλη μας και συνεχίζουμε να διεκδικούμε, με συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις, ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον:

  • με λιγότερους φόρους,
  • με αποτελεσματικότερη διοίκηση,
  • με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • με κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και
  • την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Όσο κι αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, τα επιμελητήρια είναι και θα είναι η φωνή εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που παλεύουν όλα αυτά τα χρόνια για επιβίωση και ανάπτυξη» κατέληξε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει