Μισθολογικές αυξήσεις στον ΟΤΕ

Υπεγράφη χθες νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύτης Διοίκησης της ΟΤΕ Α.Ε. και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, διετούς διάρκειας, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2018.  Βάσει της νέας σύμβασης προκύπτει αύξηση έως και 12% του καθαρού εισοδήματος για τους νέους εργαζομένους της ΟΤΕ Α.Ε. (πρόσληψη από 2015 και μετά). Ειδικότερα, η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει:

– Αύξηση 2% του μισθού τους από 1.1.2018

– Επιπλέον αύξηση 3% από 1.1.2019

– Έως 500 ευρώ ετησίως σε κουπόνια, ανάλογα με το ύψος του μισθού του νέου εργαζομένου

Με τη νέα EΣΣΕ, ο εισαγωγικός μισθός του νέου εργαζομένου αυξάνεται σε 793 ευρώ για το 2019, σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Για τους εργαζομένους της ΟΤΕ Α.Ε. που προσλήφθηκαν πριν από το 2015, η νέα ΕΣΣΕ, μεταξύ άλλων, προβλέπει για την επόμενη διετία:

– Διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

– Μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 35 ωρών.

-Αύξηση 1% του μισθού από 1.1.2018 σε σχέση με το επίπεδο που είχε διαμορφωθεί την 30.12.2017, και επιπλέον αύξηση 0,5% από 1.1.2019.

Τέλος, συμφωνήθηκε ο εξορθολογισμός μια σειράς επιδομάτων και παροχών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εκσυγχρονισμού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται κλιμακωτή προσαρμογή της αποζημίωσης αποχώρησης από την εταιρεία στα δεδομένα της αγοράς.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Στο δύσκολο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, πρωταρχικός μας στόχος είναι η θωράκιση της εταιρείας μας για να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί και στην νέα ψηφιακή εποχή. Η νέα συμφωνία που υπογράψαμε με τους εργαζομένους της ΟΤΕ Α.Ε., μία από τις λίγες αντίστοιχες συμφωνίες στη χώρα, καθιστά αυτόν τον στόχο εφικτό, καθώς μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε μια υγιής εταιρεία που μπορεί να επενδύει στην τεχνολογία, που προσφέρει ασφάλεια στους ανθρώπους της και δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην νέα γενιά. Με συνοδοιπόρους τους ανθρώπους μας, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει