Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σκοπός η δημιουργία Βοτανικού Κήπου στην ορεινή περιοχή της Όθρυος

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Την 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου στην ορεινή περιοχή της Όθρυος.

Το μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, κ. Γεώργιος Πετράκος και εκ μέρους του Δήμου Αλμυρού, ο Δήμαρχος, κ. Δημήτρης Εσερίδης.

O κύριος σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του βοτανικού κήπου είναι η διάσωση σπάνιων και υπό εξαφάνιση ειδών της τοπικής χλωρίδας της Όθρυος που κινδυνεύουν και για τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν συλλογές και τράπεζα γενετικού υλικού.

Παράλληλοι σκοποί της δημιουργίας του είναι:

  • η ενίσχυση της γεωργικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Δήμου (ιδιαίτερα στον τομέα της ανθοκομίας και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών),
  • η δημιουργία ενός συμπληρωματικού πόλου ενδιαφέροντος μαζί με το δημοτικό δάσος «Κουρί», αυξάνοντας την επισκεψιμότητα με εξειδικευμένο επιστημονικό, μαθητικό και συνεδριακό τουρισμό,
  • η συνεισφορά στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και
  • η αξιοποίησή του ως εργαλείο προβολής του Δήμου Αλμυρού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της περιοχής γενικότερα.

Για τη δημιουργία του βοτανικού κήπου, παραχωρήθηκε από το Δήμο Αλμυρού, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, δωρεάν, κατά χρήση, δημοτική έκταση 60 στρεμμάτων, στη θέση «Τσαϊράκι» της Τ.Κ. Κοκκωτών, για 50 έτη.

Ο Δήμος Αλμυρού, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τις βασικές υποδομές, όπως παροχή νερού, δίκτυο ηλεκτροδότησης, σταθερής τηλεφωνίας και οδοποιία.

Το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου, την εγκατάσταση και τη διαχείριση του φυτικού υλικού, ενώ θα παρέχει πλήρη επιστημονική υποστήριξη η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Βοτανικού Κήπου.

Το κόστος για τις εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης και λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου θα καλυφθεί από χορηγίες, εθνικά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης καθώς και από δράσεις αυτοχρηματοδότησης.

Όπως τονίστηκε και από τους δύο εκπροσώπους, η δημιουργία του Βοτανικού Κήπου στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού, θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς ενώ θα δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων που έχουν κοινό όραμα το σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει