Ν. Παναγιωτόπουλος σε Ζέττα Μακρή: «Μέριμνα για την στέγαση των πολυτέκνων της πολεμικής αεροπορίας».

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στην, από 23 Σεπτεμβρίου 2020, κοινοβουλευτική αναφορά της προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή για την στέγαση των πολυτέκνων της πολεμικής αεροπορίας εντός των Οικημάτων Στέγασης Έγγαμων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ), έσπευσε να απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, στις 14 Οκτωβρίου 2020.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, αρχικά, ανέφερε ότι με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Φ.400/32/82424/Σ.343/3-6-2011 (B΄1139), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), που δικαιούνται στέγαση «κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης» στα οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους, συγκατοικούν με την οικογένεια και είναι προστατευόμενα μέλη της. Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω ΥΑ, εκδόθηκε σχετική διαταγή του ΓΕΑ (Β΄3061/23-07-20), η οποία καθορίζει την διάρκεια στέγασης όλων των «κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης» κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και αυτής των πολύτεκνων οικογενειών, όπου, ως χρόνος στέγασης, ορίστηκαν τα πέντε (5) έτη.

Ο υπουργός, συνέχισε ότι, για την συγκεκριμένη κατηγορία, το προσωπικό δύναται, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την αποστέγασή του, να υποβάλει, εκ νέου, αίτηση στέγασης, η οποία εξετάζεται «κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης». Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας των ήδη διαμενόντων πολυτέκνων στα νέα δεδομένα, η εφαρμογή του χρόνου διάρκειας παραμονής στα ΟΣΕΑΑΥ τίθεται, σε ισχύ, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της προαναφερόμενης διαταγής του ΓΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται ειδική μέριμνα από το υπουργείο εθνικής άμυνας για τους πολυτέκνους, με τη δυνατότητα διαμονής πέντε (5) ετών έναντι τριών (3) και με την δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, για, ακόμα, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας (άνευ μοριοδότησης) στέγαση, μετά την πάροδο ενός έτους από την αποστέγαση.

Τέλος, σημειώνεται ότι πρώτιστη προτεραιότητα και συνεχής επιδίωξη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου εθνικής άμυνας παραμένει η εξασφάλιση της ομαλής κοινωνικής δραστηριότητας των οικογενειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και προς την κατεύθυνση αυτή η ηγεσία του υπουργείου θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βελτιώνουν τις παρεχόμενες διευκολύνσεις επ’ ωφελεία των στελεχών, αλλά και των οικογενειών τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει