Νέες εγγραφές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βόλου

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα δια ζώσης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Όπως επισημαίνει η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γεωργία Μποντού – Τοκαλήστόχος του Δήμου Βόλου είναι μέσω των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες τους σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, είτε για τη βελτίωση της εργασίας τους, είτε για αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα που υλοποιούνται έχουν άμεση συνάφεια με την τουριστική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής, ώστε να καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πολιτών.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 .

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτεστην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου:
dimosvolos.gr στην ενότητα κάτοικοι ή απευθείας στο παρακάτω link:https://dimosvolos.gr/el/kentro-dia-biou-mathisis-dimou-bolou

και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης , Ζάχου με Επτά Πλατανίων, Βόλος.

Αποστολή αιτήσεων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και στοemail: [email protected]

Τηλ. : 2421028517, 2421028518 (εσωτ. 3)
Αρμόδια υπάλληλος: Θεοδώρα Μαγκλάρα .

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει