Νότιο Πήλιο: Ποια σχολεία θα ανοίξουν την Πέμπτη

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθ. Απόφασης 13 /2022

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 4 περ. 27 του Ν N3852/2010. 3. Τις διατάξεις του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 4. Τις αρ. 8/2022 & 11/2022 Αποφάσεις Δημάρχου Νοτίου Πηλίου. 5. Τις ιδιαιτέρα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

6. Την ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 όλων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου, λόγω ιδιαιτέρα χαμηλών θερμοκρασιών και έντονων καιρικών φαινομένων, εκτός από :

– το Γυμνάσιο και τα Λύκεια Αργαλαστής (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

– το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Τρικερίου
που θα λειτουργήσουν κανονικά.

Για τις Σχολικές Μονάδες, οι οποίες δεν λειτουργήσουν, τα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει