Ο Αλ. Μεϊκόπουλος στην Ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό της Βουλής του έτους 2018

Ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της 17.11.2017. Ο Αλ. Μεϊκόπουλος στην εισήγησή του επεσήμανε ότι: «Βασικός στόχος για εμάς στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Βουλής για το νέο οικονομικό έτος παραμένει και φέτος η απρόσκοπτη λειτουργία και η συνολική αναβάθμιση της Βουλής, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ίδια την κοινωνία, τα σύγχρονα προβλήματα και τις ευρύτερες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου όπως αυτές μεταβάλλονται στο περιβάλλον της κρίσης που διανύει η χώρα μας». Κατά την διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, ανακοίνωσε πως η Βουλή θα συνδράμει στις προσπάθειες που γίνονται για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πλημμύρες στην Δυτική Αττική με 1 εκατομμύριο ευρώ και πρότεινε με απόφαση της ολομέλειας να εγγραφεί αυτό το ποσό.

Γενικά ο νέος Προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018, προβλέπει δαπάνες ύψους 133.985.000 ευρώ, σημειώνοντας -για πρώτη φορά από το 2009-ένα ποσοστό αύξησης σε σχέση με το περσινό έτος, της τάξης του 0,75%. Η μικρότερη αυτή ποσοστιαία μεταβολή που παρατηρείται για το 2018, εμφανώς σχετίζεται άμεσα με τα πρώτα βήματα ανάκαμψης που σημειώνει το 2017 η οικονομία μας και με βάσιμες προβλέψεις για βιώσιμη ανάπτυξη στα επόμενα έτη. Πρακτικά όμως, όπως τόνισε ο βουλευτής, η ελάχιστη αυτή αύξηση οφείλεται αναλογικά στην επιβάρυνση της μισθολογικής δαπάνης που προκαλείται από την εφαρμογή του Ν.4488/2017 για την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των βουλευτών και από τον διπλασιασμό της εργοδοτικής εισφοράς για τον ΕΦΚΑ βουλευτών και υπαλλήλων για το έτος 2018.

Ο Βουλευτής στην ομιλία του, στάθηκε στις θετικές παρεμβάσεις που περιέχει ο Προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018 όπως, η καινοτομία που πραγματοποιείται με την ένταξη μεγάλων τεχνικών έργων στην υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Βουλής, ενώ επεσήμανε πως: «Αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών επιτυγχάνεται με την λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), καθώς και με τη μετάβαση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σε αυτόνομη οικονομική διαχείριση, η οποία επιφέρει μείωση στις δαπάνες για τις αμοιβές φυσικών προσώπων».

Συνολικά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βουλευτής στην εισήγησή του: «Ο Προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018, παραμένοντας σε συνάρτηση με το κοινό αίσθημα, ευθυγραμμίζει την Βουλή, τις λειτουργίες της και το προσωπικό της με την γενικότερη οικονομική συγκυρία χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της η οποία παραμένει υψηλή».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει