Ο Χρήστος Τριαντόπουλος στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Ως μέλος στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιλέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι το μοναδικό ελεγκτικό σώμα της ΕΤΕπ και αποτελεί ένα ανεξάρτητο όργανο, το οποίο λογοδοτεί άμεσα στο Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ. Τρεις είναι οι βασικές αρμοδιότητές της: α) ελέγχει τα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, β) επαληθεύει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στα πεδία της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της συμμόρφωσης εκτελούνται σωστά και γ) ελέγχει τις δραστηριότητες της Τράπεζας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ΕΤΕπ συμμορφώνεται με τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές και τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της. Η Επιτροπή απαρτίζεται από έξι μέλη.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά ο ορισμός μου ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος προέκυψε μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών και την επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης. Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία η ΕΤΕπ έχει αποκτήσει κρίσιμη σημασία στη στήριξη των οικονομιών των κρατών-μελών της ΕΕ, ιδιαίτερα εν μέσω της σοβαρής οικονομικής αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται το επίπεδο ευθύνης και για την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία καλείται να επιβεβαιώσει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβαδίζουν με τις βέλτιστες χρηματοοικονομικές πρακτικές. Από την πλευρά μου, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να συμβάλλω και εγώ στην καλύτερη δυνατή λειτουργία αυτού του τόσο σημαντικού οργανισμού», σχολιάζει σχετικά ο κ. Τριαντόπουλος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει