Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει την Εξισωτική Αποζημίωση

Κλείδωσε η ημερομηνία για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2017, καθώς, η πληρωµή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί συνολικά το ποσό των 239.164.239,68 ευρώ σε 389.107 δικαιούχους.

Για το υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» θα διανεµηθεί το ποσό των 153.163.567,89 ευρώ σε 217.651 δικαιούχους, και για το υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, εκτός των ορεινών» θα διανεµηθεί το ποσό των 86.000.671,79 ευρώ σε 171.456 δικαιούχους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει