Π.Ε. Μαγνησίας: Υποβολή προσφυγών για τα προγράμματα μείωσης ρύπανσης του νερού και σεξουαλικής σύγχυσης μικρολεπιδοπτέρων

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους των Δράσεων 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» και 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» 1ης Πρόσκλησης, ότι μετά και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, απέστειλε προς εκκαθάριση και πληρωμή της εξόφλησης της προκαταβολής του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή των Μέτρων.

Για τους ενδιαφερόμενους και για τις δύο Δράσεις η χρονική περίοδος υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών ορίζεται αποκλειστικά από την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών δηλαδή έως και την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Η ως άνω διαδικασία θα γίνεται ατομικά και μόνο ηλεκτρονικά από την μηχανογραφική εφαρμογή κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει