Παρέμβαση Συνήγορου Πολίτη για τις κατασχέσεις σε ακατάσχετα επιδόματα

Παρέμβαση στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών και στον ΕΦΚΑ για τις κατασχέσεις ποσών από ακατάσχετα επιδόματα, κοινωνικές παροχές και συντάξεις έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από διαμαρτυρίες πολιτών.

Οπως αναφέρει στις περισσότερες εξετασθείσες περιπτώσεις, οι κατασχέσεις συντελέστηκαν εν αγνοία των δικαιούχων των ακατάσχετων παροχών. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης για τον οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση δεν ήταν ο δικαιούχος της ακατάσχετης παροχής αλλά συγγενής του ή άλλος τρίτος συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε η ατομική ειδοποίηση του ΚΕΑΟ στάλθηκε προς παλαιά διεύθυνση του οφειλέτη, που είχε ορθά καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα κατά τον χρόνο δημιουργίας της οφειλής, αλλά στη συνέχεια έπαυσε να ισχύει.

Εξαιτίας δε της ανυπαίτιας άγνοιάς τους, οι δικαιούχοι των ακατάσχετων παροχών δεν είχαν δηλώσει ως ακατάσχετο τον κρίσιμο τραπεζικό λογαριασμό.

Διευκρινίζει ότι στα ακατάσχετα επιδόματα περιλαμβάνεται το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης και τα έκτακτα βοηθήματα που χορηγούνται από Δήμους στους οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις λοιπές ακατάσχετες κοινωνικές παροχές περιλαμβάνεται και το ακατάσχετο κατά νόμο μέρος των συντάξεων.

Οπως αναφέρει τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η αξιοπρεπής διαβίωση των ληπτών των παροχών αυτών για τη διασφάλιστη της οποίας ακριβώς τίθενται οι εκάστοτε περί ακατάσχετου διατάξεις.

Ο Συνήγορος πρότεινε να εκδοθεί ένα γενικό έγγραφο από τον ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή στους νόμιμους λήπτες των ακατάσχετων κοινωνικών παροχών, μετά από αίτησή τους και όπως επισημαίνει η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εξέδωσε έγγραφο προς όλες τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες με το οποίο καθιερώθηκε συγκεκριμένη διαδικασία για τον περιορισμό της κατάσχεσης και την επιστροφή ακατάσχετων ποσών στον θιγέντα δικαιούχο, μετά από αίτησή του συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει