Περικόπτουν τα επιδόματα σε άτομα με αναπηρία

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για το Γενικό Έγγραφο Τ01/652/34/2018 του ΕΦΚΑ που κοινοποιεί το έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ (84395/2018), σύμφωνα με το οποίο ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16 και παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επιδόματα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου- τέκνων). 

Πιο συγκεκριμένα, αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο,  ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.

Ήδη από τη σύνταξη του νομοσχεδίου (πλέον νόμου 4387/16), η ΕΣΑμεΑ δήλωνε σε επιστολή της (708/25.4.2016) προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ό, ότι “το συγκεκριμένο άρθρο υποκρύπτει μείωση των επικουρικών συντάξεων” και ζητούσε την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Ταυτόχρονα σε συναντήσεις με τον τότε υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο διατράνωνε ότι “ότι το άρθρο 96 είναι η λαιμητόμος των επικουρικών συντάξεων για τα άτομα με αναπηρία”!

Η πρόταση τότε της ΕΣΑμεΑ δεν εισακούσθηκε. Η ΕΣΑμεΑ απαιτεί να εισακουσθεί έστω και τώρα και να μην μειωθούν οι νέες συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, των φτωχότερων εκ των φτωχών Ελλήνων πολιτών. Είναι αδιανόητο να κόβονται τα επιδόματα από τις επικουρικές, που δίνονται ως η ελάχιστη στήριξη του Κράτους για την αναπηρία του ατόμου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει