Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για τις κάρτες ταχογράφου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα και ακόμη εννέα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό σύστημα TACHOnet για τις κάρτες ταχογράφου επαγγελματιών οδηγών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Δανία, επειδή δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματος TACHOnet.

Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή, η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό).

Είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος στόχος του TACHOnet είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη-μέλη για τον ίδιο οδηγό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις.

Η Κομισιόν επισημαίνει, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως «παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη-μέλη -με εξαίρεση τη Δανία- συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν εάν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις».

Τα εν λόγω κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει