ΣΕΒ: Πρακτικές συμβουλές προς τις επιχειρήσεις για τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων

Πρακτικές συμβουλές για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού ως General Data Protection Regulation – GDPR) που τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαίου δίνει ο ΣΕΒ με σχετική μελέτη.

Όπως επισημαίνει, «πραγματική στόχευση αυτής της «υποχρεωτικής άσκησης», στην οποία όλοι θα υποβληθούμε, είναι να αλλάξουμε ουσιαστικά την κουλτούρα των επιχειρήσεών μας, διαφυλάττοντας τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε».

Ωστόσο, η κατάσταση είναι ανησυχητική καθώς 1 στις 4 επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον νέο Κανονισμό, ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τις επιχειρήσεις με λιγότερο από 100 εργαζομένους, ενώ σημαντική «παγίδα» για τις επιχειρήσεις αποτελεί επίσης, το γεγονός ότι λανθασμένα έχουν την πεποίθηση ότι δεν εμπίπτουν στον Κανονισμό και ως εκ τούτου θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία δράση συμμόρφωσης ή δεν έχουν αντιληφθεί ότι κατέχουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, δεν κατανοούν πώς αυτά ορίζονται, ή νομίζουν ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα κ.ο.κ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει