Στο στόχαστρο της Εφορίας οι εξαφανισμένοι έμποροι

«Εξαφανισμένοι» έμποροι, σχεδιασμένες πτωχεύσεις, επιχειρήσεις που μετέφεραν εικονικά την έδρα τους σε γειτονική χώρα (Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία) αλλά και  επιχειρηματικοί κλάδοι στους οποίους έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα απάτης και φοροδιαφυγής μπαίνουν στο ραντάρ των φοροελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι έλεγχοι που έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ γίνονται ταυτόχρονα και σε άλλα κράτη με στόχο την περιστολή της φορολογικής απάτης. Το 2017 ύστερα από πληροφόρηση που προήλθε από την αμοιβαία διοικητική συνδρομή εντοπίσθηκαν 129 ελληνικές «εξαφανισμένες» επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκε αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. τους στο σύστημα V.I.E.S. για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Οι οκτώ νέοι κλάδοι που μπαίνουν τώρα στο ελεγκτικό στόχαστρο είναι οι εξής:

 • Πώληση σκαφών αναψυχής
 • Εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής.
 • Παρασκευή και πώληση soft drinks και αναψυκτικών.
 • Παραγωγή και πώληση τσιμέντων και ορυκτέλαιων
 • Κατασκευή και πώλησης ρολογιών
 •  Κατασκευή και πώληση  κινητών τηλεφώνων
 • Ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων με δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Στόχος των φοροελεγκτών είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων απάτης στον ΦΠΑ και σε άλλους έμμεσους φόρους, καθώς επίσης και για να διαπιστωθεί εάν ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τηρούν τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα εθνικά φορολογικά δίκαια των χωρών τους.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, πρόκειται για πολυμερείς ελέγχους. Οι έλεγχοι  είναι συντονισμένοι στις φορολογικές υποχρεώσεις μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, τους οποίους διενεργούν δύο ή περισσότερες χώρες στα αντίστοιχα εδάφη τους. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται συντονισμένα από τις εμπλεκόμενες χώρες επειδή έχουν κοινά ή συμπληρωματικά συμφέροντα.

Κριτήρια ελέγχου

Οι πολυμερείς έλεγχοι μπορούν να αφορούν στην άμεση φορολογία ή στους φόρους επί των ασφαλίστρων.  Επίσης κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός πολυμερούς ελέγχου είναι μεταξύ άλλων:

 • Εμπλοκή σε απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ (Εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, κατασκευαστικός τομέας με εργάτες από άλλα κράτη, κ.ά.).
 • Φορολογική συμπεριφορά του φορολογουμένου, όπως «εξαφανισμένοι» έμποροι, σχεδιασμένες πτωχεύσεις, κ.ά.
 • Μη καταβολή ΦΠΑ σε πωλήσεις από απόσταση σε άλλα κράτη-μέλη, μη καταβολή του ΦΠΑ σε κράτος-μέλος, ή καταβολή ΦΠΑ σε κράτος-μέλος σε χαμηλότερο συντελεστή.
 • Κατάχρηση της τελωνειακής διαδικασίας 42.00.
 • Έλλειψη δραστηριότητας επί σειρά ετών.
 • Αμφιβολίες για την πραγματοποίηση των συναλλαγών από την επιχείρηση στο άλλο κράτος-μέλος.
 • Ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις δεν δηλώνουν όλα τα κέρδη τους που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο κράτος-μέλος.
 • Πρακτική υποτιμολογήσεων για πολυεθνικές επιχειρήσεις.
 • Τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές, χρησιμοποίηση φορολογικού αντιπροσώπου, κ.ά.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει