Συγκροτήθηκε υπό τον Χρ. Στρατηγόπουλο το νέο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου Χρήστου Στρατηγόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 127 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων, συνήλθε στις τρεις (3) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, που εκλέχθηκε για την περίοδο 1-1-2018 μέχρι 31-12-2021, στις εκλογές που έγιναν στις 26-11-2017, προκειμένου να προβεί στην εκλογή, εκ των μελών αυτού, των Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

Μετά τη διενέργεια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγονται ομόφωνα:
1) Στο αξίωμα του Α΄ Αντιπροέδρου ο Εμμανουηλίδης Τριαντάφυλλος του Ελισσαίου
2) Στο αξίωμα του Β΄ Αντιπροέδρου ο Αθανασάκης Γεώργιος του Ιωάννη
3) Στο αξίωμα του Γεν. Γραμματέα ο Μπακαλιάνος Βασίλειος του Αθανασίου και
4) Στο αξίωμα του Ταμία ο Σαράφης Παναγιώτης του Χρήστου.

Κατόπιν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος
Στρατηγόπουλος Χρήστος του Αναστασίου

Α΄ Αντιπρόεδρος: Εμμανουηλίδης Τριαντάφυλλος του Ελισσαίου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αθανασάκης Γεώργιος του Ιωάννη
Γεν. Γραμματέας: Μπακαλιάνος Βασίλειος του Αθανασίου
Ταμίας: Σαράφης Παναγιώτης του Χρήστου

Μέλη: Βογιατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου, Διαμαντής Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Θεοχάρης Αχιλλέας του Χρήστου, Κλειδωνάρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Ξυφώλη Μαρία του Κυρίτση, Παναγιωτοπούλου Μαρία του Αργυρίου, Σαμαρά Λυδία του Νικολάου, Σολιδάκης Ελευθέριος του Χρήστου, Τσιλιβίδου Νίκη του Δημητρίου, Τσιρογιάννης Θωμάς του Ιωάννη.

ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Β.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει