Συνάντηση ΟΕΒΕΜ με τον Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Βόλου

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας συνεχίζοντας τις συσκέψεις και τις επαφές με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της, συζητώντας αναλυτικά τα θέματα και τα ζητήματα κάθε κλάδου, πραγματοποίησε συνάντηση τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 με το Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Βόλου & Περιχώρων στα γραφεία της ΟΕΒΕΜ.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ Τρύφων Πλαστάρας, ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Λαλίτσας, η Γεν. Γραμματέας Δωροθέα Καναβιτσά, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Πλουμιστός, ο Ταμίας Ιωάννης Φόβος, ο Έφορος Αθανάσιος Μόσχος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν.Μαγνησίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Μαγνησίας Σεραφείμ Μαουσίδης.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Υδραυλικών παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Απόστολος Τσούπρος, ο Γεν. Γραμματέας Μάνθος Κοντάκης, Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δημήτριος Σαμπάνογλου και το μέλος Αθανάσιος Σκούρας.

Διαπιστώθηκε ότι παρατηρείται σημαντικό «κενό» σε αρκετά σημεία της Μαγνησίας, όπου οι καταναλωτές δυσκολεύονται να βρουν επαγγελματίες αδειούχους πιστοποιημένους υδραυλικούς. Ο κλάδος των υδραυλικών όπως και άλλων τεχνικών επαγγελμάτων αντιμετωπίζει το πρόβλημα των μη αδειούχων πιστοποιημένων υδραυλικών. Είναι αρκετοί εκείνοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια και πιστοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αδειούχοι πιστοποιημένοι υδραυλικοί οφείλουν να εκδίδουν Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, μετά την ολοκλήρωση ενός έργου. Οι Υπηρεσίες και οι καταναλωτές θα πρέπει να ζητούν την επίδειξη της επαγγελματικής άδειας αλλά και την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι, ότι οι εργασίες έχουν γίνει με ασφάλεια

Σημαντικό και δύσκολο επίσης πρόβλημα είναι και αυτό της εκπαίδευσης. Είτε προς το κομμάτι της επαγγελματικής ανέλιξης, είτε αυτό της συνεχούς εξέλιξης του κλάδου. Διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων και του Συνδέσμου και της Ομοσπονδία ότι η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση των συναδέλφων αποτελούν ζητούμενο για το κλάδο, καθώς είναι βασικοί παράγοντες στην προστιθέμενη αξία και στη συνεχή άνοδό του.

Η ΟΕΒΕΜ από την πλευρά της άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των Υδραυλικών και συναποφασίστηκε ότι για τον τομέα τους θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ και τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες, προκειμένου να ξεπεραστούν ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. Ταυτόχρονα θα οριστεί συνάντηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τους ίδιους λόγους. Τέλος, η ΟΕΒΕΜ θα αποστείλει έγγραφο στη ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να υποστηριχθεί το κομμάτι των τεχνικών επαγγελμάτων (κάτι που έχει αναδείξει πολύ έντονα η ΓΣΕΒΕΕ τα τελευταία χρόνια) με παράλληλη ενδυνάμωση των σεμιναρίων.

Σε κάθε περίπτωση και κλείνοντας, καλούμε τους καταναλωτές και τις υπηρεσίες να επιλέγουν τους Επαγγελματίες Υδραυλικούς της περιοχής μας, που είναι πιστοποιημένοι, έχουν γνώση και εμπειρία. Ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές θα πρέπει κάθε εργασία να χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, ασφάλεια, εγγύηση εργασιών και όχι προχειρότητα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει