Συνάντηση υφυπουργού Χρυσοβελώνη με την ευρωβουλευτή Κούνεβα

Στην ατζέντα της συζήτησης η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η πρόταση οδηγίας FEMM

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

«Η Ελλάδα έχει υποχρέωση αλλά και συμφέρον να κυρωθεί άμεσα από όλα τα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί την πρώτη ολιστική, ευρωπαϊκή πολιτική που αφορά στα θέματα προστασίας των γυναικών από την σε βάρος τους άσκηση βίας». Τα παραπάνω αποτέλεσαν σημείο απόλυτης συμφωνίας κατά την συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 26/09 στο ΥΠΕΣ,  μεταξύ της Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη και της Ευρωβουλευτή κ. Κ. Κούνεβα.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας για την προώθηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα, της ανάγκης για να επισπευσθεί η κύρωση της συνθήκης που κωλυσιεργεί σε ορισμένα κράτη για λόγους εσωτερικής πολιτικής κερδοσκοπίας, από μέρους πολιτικών δυνάμεων με ακροδεξιά ατζέντα.
Τονίζεται ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει την συνθήκη.

Επίσης, στην συνάντηση αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες διαμόρφωσης ολοκληρωμένης θέσης της Ελλάδας, ενόψει της εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για συζήτηση, της πρότασης Οδηγίας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλου (FEMM) με αντικείμενο την «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου». Πρόκειται για Οδηγία που προτείνει να ενσωματωθούν πολιτικές για αποκατάσταση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και παροχών (για άντρες και γυναίκες) στην νομοθεσία των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η ευρωβουλευτής κ. K. Κούνεβα είναι από τα πλέον ενεργά μέλη της FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε την ευρωβουλευτή για το νομοσχέδιο που πρόκειται άμεσα να κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή, το οποίο αφορά στην επίλυση ζητημάτων ισότητας φύλων. Πρόσθετα, την ενημέρωσε για πρωτοβουλίες που πρόκειται να εκδιπλωθούν το επόμενο διάστημα στους τομείς ευθύνης της.
Οι κ.κ. Μ. Χρυσοβελώνη και Κ. Κούνεβα συμφώνησαν να βρίσκονται εφεξής σε διαρκή επικοινωνία, ώστε να συντονίζουν δράσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη με στόχο την προώθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει