Περιήγηση Tag

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Και νέες πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές αλλά και ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Βόλου

Αντιδήμαρχος Σταυρίδης: "Η συντήρηση κρίθηκε απαραίτητη. Έγινε πλήρης αποξήλωση του παλαιού τάπητα και επιστρώθηκε εκ νέου με νέο διπλό τάπητα προκειμένου να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα σε αυτές"...