Θεματικός αντιπεριφερειάρχης Μόρας: Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ” της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Άρξασθε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

Στο Radio Marconi 96,1 F.M. και στην εκπομπή του Γιώργου Κουμιώτη, μίλησε το πρωινό της Τρίτης ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Θανάσης Μόρας, με αφορμή την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ” της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο θα δώσει ανάσα ρευστότητας ύψους 30 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.

Ο κ. Μόρας, ανέλυσε τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα σχέδιο “άμεσης δράσης”, το οποίο με γρήγορες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, θα δώσει ανάσα ρευστότητας από 5.000 έως 50.000 ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό.

Όπως σημείωσε ο κ. Μόρας πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, μετά την ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διεργασιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και  ώρα 13.00 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και ώρα 15.00, χωρίς παράταση
  • Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή. Το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
  • Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
  • Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο πλην της φορολογικής δήλωσης. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.
  • Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΚΑΔ, εκτός από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι ΚΑΔ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας.

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584  και κωδικό 097ΚΕ που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr, όπου και θα αναρτάται κάθε σχετική ενημέρωση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει