Τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός ΕΕ για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους

«Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός που παρέχει νομική βάση για τη λειτουργία του προγράμματος WiFi4EU», απαντά η Eπίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία Μαρίγια Γκάμπριελ, σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλη,  για τη δημιουργία παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο, σε δημόσιους χώρους της ΕE. «Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση των επιλεγμένων έργων θα υιοθετηθεί μετά από συζήτηση με τα κράτη μέλη», προσθέτει η επίτροπος.

Ο Δημ. Παπαδημούλης είχε ζητήσει από την Κομισιόν να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αποκλεισμός των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι ΑμεΑ και οι άνεργοι. Ακόμη, είχε ζητήσει να μάθει με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλιστεί η κατανομή του προϋπολογισμού με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, χωρίς να υπάρχει αποκλεισμός των απομακρυσμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως τα ελληνικά νησιά.

Η Eπίτροπος Γκάμπριελ τόνισε πως η Κομισιόν θα εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης της πρώτης πρόσκλησης, προκειμένου να διαπιστώσει τον αντίκτυπό του έργου στις απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Εξήγησε πως η χρηματοδότηση θα γίνει με κατανομή κουπονιών, ενώ η γεωγραφική ισορροπία στην κατανομή των κουπονιών θα αντιμετωπιστεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) Τομέας τηλεπικοινωνιών.

Όπως ανέφερε η Eπίτροπος, «προβλέπεται να επιτραπεί μόνο ένα κουπόνι ανά δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να διατίθεται ένας ελάχιστος και ένας μέγιστος αριθμός κουπονιών ανά κράτος μέλος». Όσον αφoρά στην ενημέρωση των πολιτών για την χρήση των σημείων παροχής WiFi, η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία επικοινωνίας και άλλους διαύλους, όπως η πλατφόρμα για την ευρυζωνικότητα που συστάθηκε πρόσφατα με την Επιτροπή των Περιφερειών και το δίκτυο αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCOs).

Ωστόσο, μόλις λειτουργήσουν τα WiFi hotspots θα εναπόκειται στις τοπικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες τους, χρησιμοποιώντας την κοινή εικαστική ταυτότητα που παρέχεται από την Επιτροπή.

Μάλιστα, η Μ. Γκάμπριελ ανέφερε πως ειδικά για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνεδρίαση στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2017, στην οποία προσκλήθηκαν 70 δήμαρχοι της Αττικής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει