Βήμα – βήμα η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για το «κούρεμα» των οφειλών

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα θα μπορούν να ρυθμίζουν χρέη έως και 50.000 ευρώ οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ειδήσεις» φέρνει στο φως όσα πρέπει να γνωρίζετε:

1. Πότε θα λειτουργήσει η πλατφόρμα;

Στις 3 Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή. Η πλατφόρμα θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr). Η επιχείρηση μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis.

2. Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις.

3. Ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος των οφειλών;

Το συνολικό χρέος της ρύθμισης πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.

4. Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται;

 • Δάνεια που είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών κατά την 31/12/2016,
 • Δάνεια που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016,
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία,
 • Οφειλές από επιταγές που σφραγίστηκαν,
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τρίτους, όπως για παράδειγμα προμηθευτές.

5. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα νέα χρέη που δημιουργούνται μετά τις 31/12/2016;

Οι οφειλές προς τις τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές που έχουν δημιουργηθεί μετά τις 31/12/2016 δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ωστόσο, μπορούν να ενταχθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.

6. Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι;

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

7. Πότε εγκρίνεται η πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών;

Απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων των συμμετεχόντων πιστωτών.

8. Εάν ένας επιχειρηματίας έχει καταθέσεις στο εξωτερικό μπορεί να τις δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Ναι.

9. Δεν ισχύει πλέον το απόρρητο για τις καταθέσεις;

Με την εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο οφειλέτης αποδέχεται την άρση απορρήτου έναντι όλων των πιστωτών του.

10. Σε πόσα στάδια ολοκληρώνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός;

Σε έξι στάδια:

 • Θα υποβάλλεται αίτηση
 • Θα ανατίθεται η αίτηση σε συντονιστή
 • Θα ελέγχεται η πληρότητα
 • Θα γίνεται διαπραγμάτευση ανάμεσα σε οφειλέτες και πιστωτές
 • Θα καταρτίζεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Προαιρετικά θα υπάρχει δικαστική επικύρωση

11. Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα;

Δεν απαιτείται, αλλά πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι βιώσιμη.

12. Ποια στοιχεία πρέπει να καταχωρεί η επιχείρηση;

Θα πρέπει να καταχωρηθούν όλα τα δικαιολογητικά.

13. Εφόσον δεν είναι καταχωρημένες οι οφειλές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα μπορεί μια επιχείρηση να κάνει την αίτησή της στις 3 Αυγούστου;

Θα μπορεί.

14. Πότε ξεκινά η προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα;

Μόλις ο συντονιστής βεβαιώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης.

15. Πότε ξεκινά η διαδικασία διαπραγμάτευσης;

Αν το 50% των πιστωτών πει «ναι» ξεκινά η διαπραγμάτευση.

16. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία;

Εάν οι πιστωτές που έχουν το 60% του χρέους του ενδιαφερόμενου συμφωνήσουν με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρείας, συντάσσεται πρακτικό επιτυχίας και καλεί όσους συμφώνησαν να φτιάξουν μια σύμβαση αναδιάρθρωσης και την υπογράφουν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει