Ξεκινά η επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Ξεκινά από αύριο, Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018».

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 12:00, ενώ το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά τη χειμερινή περίοδο και -συγκεκριμένα- από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, όπως προβλέπει η Δημόσια Πρόσκληση 2/2018, έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αυτές είναι:

  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή και ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
  • Έχουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.
  • Είναι εποχικές. Έχουν διακόψει, δηλαδή, τη συνεχόμενη λειτουργία τους τη χρονική περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016. Επιχειρήσεις που μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν, δηλαδή, να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, εφόσον διέκοψαν τη συνεχόμενη λειτουργία τους, πριν από την 1η Νοεμβρίου 2016.
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά, δεν επιχορηγούνται.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει