Ξεκινά η Θεώρηση – Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2018 αρχίζει  η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018. Η έκδοση των δελτίων γίνεται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Διοικητήριο Δημ. Γεωργιάδου & Αντωνοπούλου – Βόλος) καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Νομού Μαγνησίας.

Επισημαίνεται ότι για την χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης, ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά για ανανέωση:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου  ατόμου ( χορηγείται  από  την  Υπηρεσία ), μέσα στην οποία θα εμπεριέχεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής στην οποία ταυτόχρονα θα δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ..
  2. Το παλιό Δελτίο Μετακίνησης (πάσο).
  3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Δημοσίου,  Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε.  και  άλλων  ασφαλιστικών  φορέων),  στην  οποία  θα  αναγράφεται  απαραίτητα  το    ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος της (ή  βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης Πρόνοιας  ή  προσωρινή – ισόβια  κάρτα  αναπηρίας  που έχει εκδοθεί  από  την  Πρόνοια  ή  απόφαση συνταξιοδότησης λόγω  αναπηρίας  διοικητικού  διευθυντή  ασφαλιστικού  φορέα).
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής,
  5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2017 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή  φορολογικής  δήλωσης ( μόνο οι δικαιούχοι  δωρεάν  μετακίνησης  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας ).  Όσοι  όμως  από  τους  ανωτέρω  δικαιούχους  δεν  επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα  συγκοινωνίας  του Νομού Λάρισας δεν  θα  προσκομίσουν  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  εφορίας.
  6. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

Σε περίπτωση απώλειας του παλιού Δελτίου Μετακίνησης θα προσκομίζεται συμπληρωματικά και Δήλωση Απώλειας από αστυνομική αρχή.

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά για έκδοση νέας κάρτας

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου  εξουσιοδοτημένου  ατόμου ( χορηγείται  από  την  Υπηρεσία ),  μέσα στην οποία θα εμπεριέχεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής στην οποία ταυτόχρονα θα δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

2.Γνωμάτευση  υγειονομικής  επιτροπής,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  απαραίτητα   το  ποσοστό  αναπηρίας  (τουλάχιστον  67%)  και  η  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της, ή  βιβλιάριο  οικονομικής  ενίσχυσης  Πρόνοιας  ή  προσωρινή – ισόβια  κάρτα αναπηρίας που έχει  εκδοθεί  από  την  Πρόνοια  ή  απόφαση  συνταξιοδότησης  λόγω  αναπηρίας  διοικητικού  διευθυντή  ασφαλιστικού  φορέα.

  1. Φωτοαντίγραφο  της  αστυνομικής  ταυτότητας.

4.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (ή τρεις όταν πρόκειται για ολικά  τυφλούς, άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός)  ή  βαριά  νοητικά  καθυστερημένα  άτομα και χρίζουν συνοδού).

  1. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2017, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται  σε  υποβολή φορολογικής  δήλωσης ( μόνο οι δικαιούχοι  δωρεάν  μετακίνησης  με  τα  αστικά μέσα συγκοινωνίας ).  Όσοι  όμως  από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν  επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα  συγκοινωνίας του Νομού  Λάρισας δεν  θα  προσκομίσουν  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  εφορίας.
  2. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

      Περισσότερες  πληροφορίες  παρέχονται  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας (ισόγειο  Β΄ Πτέρυγας  Διοικητηρίου  Περιφέρειας Θεσσαλίας, δίπλα από τα ΚΕΠ)  από τους υπαλλήλους κα. Γκέτσιου Αικατερίνη (τηλ.2413506469) και κα. Βάϊα Δίρβα  (τηλ.2413506362).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει