Ξεκίνησε ο β’ κύκλος κινητικότητας στο Δημόσιο

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για το έτος 2018. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλοι οι φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας θα πρέπει μέχρι και τις 25 Αυγούστου να έχουν στείλει τις κενές οργανικές τους θέσεις για μετάταξη καθώς και αιτήματα για απόσπαση πλήρως αιτιολογημένα.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για όλες τις θέσεις του φορέα (καλυμμένες και κενές), καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Πάντως, σημειώνεται πως ο 1ος Κύκλος Κινητικότητας του 2018 περιελάμβανε συνολικά 1.115 θέσεις διαθέσιμες, εκ των οποίων οι 783 θέσεις είναι διαθέσιμες για μετάταξη και 332 θέσεις για απόσπαση. Μάλιστα, καταγράφηκαν συνολικά 53.110 επισκέψεις χρηστών στη δημόσια διαθέσιμη ιστοσελίδα με τις αναρτημένες θέσεις και την περιγραφή τους ενώ υποβλήθηκαν 2.218 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν συνολικά 1.051 θέσεις από τις 1.115.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει