Υπογράφηκε η επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Υπεγράφη σήμερα στο Δημαρχείο του Βόλου από τον Δήμαρχο κ. Αχιλλέα Μπέο και τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΒΟΛΟΥ –ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμένης δαπάνης 1.465.000,00 ευρώ και με προθεσμία παράδοσης τους 12 μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων στον οικιστικό ιστό του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, οι οποίοι θα επεκτείνουν και θα ολοκληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο. Πρόκειται για έργο, το οποίο προτείνεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Βόλου, ως απαιτητό για την υλοποίηση των προτάσεων ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης φυσικών και ανθρωπογενών πόρων του ΠΣ Βόλου

Τα τμήματα του δικτύου που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης είναι τα εξής:

1) Ρήγα Φεραίου(από Κασσαβέτη έως Ιωλκού)

2) Κασσαβέτη(από Ρ. Φεραίου έως Δημητριάδος)

3) Μεταμορφώσεως(από 28ης Οκτωβρίου έως Ρ. Φεραίου)

4) Βασσάνη (από Ρ. Φεραίου έως Παπαδιαμάντη)

5) Μικρασιατών (από Ζάχου έως Βασσάνη)

6) Παπαδιαμάντη (από Λαμπράκη έως Ζάχου)

7) Ζάχου (από Παπαδιαμάντη έως 2ας Νοεμβρίου)

8) Φιλαδελφείας (από Καραμπατζάκη έως Μαιάνδρου)

9) Μαιάνδρου (από Φιλαδελφείας έως Ικάρων)

10) Ικάρων (από Μαιάνδρου έως Εθν. Αγώνων)

11) Παράπλευρη οδός Πάρκου Ν. Ιωνίας (Εθν. Αγώνων έως Δοξοπούλου)

12) Εθνικών Αγώνων (από Ικάρων έως Βενιζέλου)

13) Βενιζέλου (από Εθν. Αγώνων έως Καραμπατζάκη)

Αναλυτικά, πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), σε βάθος ως 5εκ και σε πλάτος όπως ορίζεται στις προμετρήσεις

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού μετά την εκτέλεση των εργασιών απόξεσης

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος

Κατασκευή ρείθρων με σκυρόδεμα C16/20 όπου απαιτείται

Τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχάρων και καλυμμάτων φρεατίων

Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης

Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων

Κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με τη μελέτη του δικτύου ποδηλατοδρόμων (πληροφοριακές πινακίδες –πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων –στύλοι πινακίδων)

Οριζόντια σήμανση –διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό

Μπορεί επίσης να σας αρέσει