Υπόμνημα ΕΣΕΕ στην Επιτροπή Παραγωγής/Εμπορίου για το υπαίθριο εμπόριο

Περιορισμό των ειδών που επιτρέπεται να πωλούνται στις λαϊκές αγορές στα προϊόντα γης και θάλασσας και «έξωση» του υπαίθριου εμπορίου από τα ιστορικά κέντρα των πόλεων ζητά η ΕΣΕΕ με υπόμνημα προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
«Στον ορισμό των λαϊκών αγορών παρατηρούμε ότι, για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο ορισμό και τα βιομηχανικά είδη προς διάθεση. Αν και είναι άτυπη πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια, δεν συμφωνούμε με την τυπική αυτή διεύρυνση. Οι λαϊκές αγορές θα έπρεπε να περιορίζονται στα προϊόντα γης και θάλασσας, καθώς αυτός είναι ο ουσιαστικός τους ρόλος. Υπάρχουν άλλου είδους υπαίθριες αγορές οι οποίες καλύπτουν τα βιομηχανικά είδη με μεγαλύτερο εύρος, όπως είναι οι εμποροπανηγύρεις και οι κυριακάτικες αγορές», αναφέρει συγκεκριμένα η ΕΣΕΕ. Προσθέτει επίσης ότι:
«Περιορίζονται γενικώς οι υπαίθριες αγορές μπροστά από ομοειδή και μη καταστήματα, αλλά δυστυχώς δεν αποκλείονται από τα ιστορικά κέντρα των πόλεων.  Ενόψει των πολλών προσπαθειών που πραγματοποιούνται για την αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων (όπως τα open malls της ΕΣΕΕ), το υπαίθριο εμπόριο με την μορφή που πραγματοποιείται σήμερα στην χώρα δεν έχει θέση εκεί».
Η ΕΣΕΕ τονίζει ακόμη ότι «η Πολιτεία μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, επιτέλους, δείχνει εμπράκτως την διάθεση να συστηματοποιήσει και να βελτιώσει ένα ασαφές πλαίσιο και να εφαρμόσει τους νόμους» και δηλώνει ότι κατά κύριο λόγο συμφωνεί με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.
Τέλος εκτιμά ότι το ύψος των προστίμων που προβλέπονται για τους παραβάτες (από 100 έως 3.000 ευρώ) θεωρείται ικανοποιητικό και αποτρεπτικό. Σημειώνεται πως ν δεν καταβληθούν, τότε βεβαιώνονται στην αρμόδια κάθε φορά Δ.Ο.Υ. ενώ άλλη διάταξη προβλέπει ότι η έλλειψη της απαιτούμενης άδειας άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας διαρκών ειδών μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει