Ζ. Μακρή: «Επιχορήγηση στους δήμους του Ν. Μαγνησίας για ναυαγοσωστικές υπηρεσίες»

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Για την επιχορήγηση των Δήμων προκειμένου να καλύψουν δαπάνες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 ενημερώθηκε, αρμοδίως, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή.

Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ.: 29997/11-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, η κατανομή της επιχορήγησης για την ως άνω παροχή υπηρεσιών για τον Ν. Μαγνησίας, που έγινε κατόπιν εισήγησης της ΚΕΔΕ βάσει των στοιχείων που εστάλησαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι η ακόλουθη:

Για τον Δήμο Βόλου, ποσό ύψους 39. 835€, για τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 43.550€, για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου ποσό ύψους 36.120€, για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου 13.610€, για τον Δήμο Σκιάθου 82.942€, για τον Δήμο Σκοπέλου 19.237€.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κ. Μακρή δήλωσε, εξαιρετικά, ικανοποιημένη από την πρόσφατη ενίσχυση των Δήμων, η οποία θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες τους λόγω της προσεχούς τουριστικής σεζόν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει