Ζέττα Μακρή: Η Ανάβρα υπόδειγμα πράσινης ενέργειας και ανάπτυξης στην Ελλάδα της κρίσης

Στις εργασίες της 4ης υνεδρίασης της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με ενδελεχή αναφορά στην Ανάβρα Μαγνησίας ως υπόδειγμα – μοντέλο ορεινής περιοχής που εφαρμόζει καλές πρακτικές της πράσινης ενέργειας για την ανάπτυξή της στην Ελλάδα της κρίσης, μετά από συστηματική προσπάθεια ετών, ξεκίνησαν οι εργασίες της 4ης Συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2020, στην οποία προήδρευε η βουλευτής Μαγνησίας, κ. Ζέττα Μ. Μακρή.

«Η πράσινη ενέργεια στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές», με προσκεκλημένη τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, αποτέλεσε το θέμα της χθεσινής συνεδρίασης της Υποεπιτροπής.

Εφαλτήριο για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της Ε.Ε., την οποία προσφάτως παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία της εποχής μας να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050. Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε μία φιλόδοξη δέσμη μέτρων που αποσκοπεί να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν οφέλη από τη βιώσιμη μετάβαση σε πράσινες λύσεις.

Στοίχημα για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, αποτελεί ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός αυτής από κάθε κράτος – μέλος, ούτως ώστε κανένα άτομο και καμία περιφέρεια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν νησιωτικές και ορεινές περιοχές, να μην μείνει έξω από τον μεγάλο μετασχηματισμό του μέλλοντος, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη και κοινωνικά εξισορροπημένη μετάβαση.

Με βάση τα παραπάνω, η κ. Σδούκου, εκτενώς, παρουσίασε τις γενικές αρχές, πολιτικές και πρωτοβουλίες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα προκειμένου αυτές να υιοθετηθούν στο άμεσο μέλλον. Το ως άνω σχέδιο, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατατέθηκε προσφάτως στην Ε.Ε. λαμβάνοντας τα εύσημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, αποτελεί την εθνική στρατηγική της χώρας και καθορίζει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους μέχρι το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος, ενώ, παράλληλα, παραθέτει στοχευμένα μέτρα για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας μέχρι το 2050. Συγκεκριμένα, θέτει ένα βασικό τρίπτυχο, το οποίο αναφέρεται στους εξής τρεις πυλώνες: α) στην απολιγνιτοποίηση της οικονομίας μέχρι το 2028, β) στην αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας στο 35%, μέχρι το 2030 καθώς σήμερα βρισκόμαστε στο 18% και γ) στη λειτουργία απελευθερωμένων και ανταγωνιστικών εγχώριων ενεργειακών αγορών, το λεγόμενο “target model”, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη στόχευση σε νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές, το σχέδιο περιλαμβάνει το σχεδιασμό για για την πλήρη ενεργειακή αυτονομία τους που θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας αλλά και καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει