Πώς η ινομυαλγία μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία;


Η ινομυαλγία είναι μια ιατρική πάθηση που προκαλεί εκτεταμένο πόνο, κόπωση, διαταραχές του ύπνου και άλλα γνωστικά και σωματικά συμπτώματα, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Μια νέα μελέτη επικεντρώθηκε στη σεξουαλική δυσλειτουργία σε γυναίκες από την Ισπανία που έπασχαν από ινομυαλγία, συγκρίνοντάς την με άτομα χωρίς την πάθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικών δυσλειτουργιών σε άτομα με ινομυαλγία. Η σωματική δραστηριότητα είναι γνωστό ότι βελτιώνει τη σεξουαλική δυσλειτουργία στο γενικό πληθυσμό, οπότε οι ερευνητές αποφάσισαν να διερευνήσουν την επίδρασή της στη σεξουαλική δυσλειτουργία σε πάσχουσες από ινομυαλγία. Η κατανόηση αυτών των συσχετισμών είναι σημαντική για καλύτερες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης στην σεξουαλική υγεία.

Συνολικά 170 Ισπανίδες συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη (88 με ινομυαλγία, 82 χωρίς) για να προσδιοριστούν τα ποσοστά σεξουαλικής δυσλειτουργίας και η πιθανή επίδραση της σωματικής δραστηριότητας. Για τη μέτρηση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργίας (Female Sexual Function Index – FSFI), ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί την γυναικεία σεξουαλική υγεία.

Τα επίπεδα σωματικής άσκησης από την άλλη πλευρά, αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις για τη σύγκριση των ομάδων και των σχέσεων μεταξύ ινομυαλγίας, σεξουαλικής δυσλειτουργίας και σωματικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη μελέτη, και οι δύο ομάδες γυναικών ήταν παρόμοιες ως προς την ηλικία και τον δείκτη μάζας σώματος, ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις συνήθειες καπνίσματος, στην οικογενειακή κατάσταση ή στον αριθμό των γεννήσεων ζώντων παιδιών.

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι γυναίκες με ινομυαλγία είχαν σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις πτυχές της σεξουαλικής λειτουργίας (επιθυμία, διέγερση, λίπανση, οργασμός, ικανοποίηση και πόνος) σε σύγκριση με τις υγιείς γυναίκες.

Επιπλέον, οι γυναίκες με ινομυαλγία είχαν χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες FSFI από τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος σεξουαλικής δυσλειτουργίας ήταν 8,6 φορές υψηλότερος στις γυναίκες με ινομυαλγία. Η σωματική δραστηριότητα είχε ποικίλες επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία στις γυναίκες με ινομυαλγία, αλλά εκείνες που ασχολούνταν τακτικά με τη σωματική δραστηριότητα εξακολουθούσαν να έχουν χειρότερες βαθμολογίες FSFI από τις υγιείς γυναίκες που ασχολούνταν τακτικά με τη σωματική δραστηριότητα και ακόμη και από εκείνες που δεν εξασκούνταν.

Υπάρχουν πολλά βασικά συμπεράσματα από αυτή τη μελέτη για τους ασθενείς με ινομυαλγία. Πρώτον, τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικών δυσλειτουργιών στις γυναίκες με ινομυαλγία, που επηρεάζει διάφορες πτυχές της σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας, της διέγερσης, της λίπανσης, του οργασμού, της ικανοποίησης και του πόνου κατά τη διάρκεια της συνουσίας. Πάνω από το 85% των ασθενών με ινομυαλγία πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης με σεξουαλική δυσλειτουργία.

Η μελέτη διερεύνησε επίσης πιθανές εξηγήσεις για την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με ινομυαλγία. Παράγοντες όπως τα φάρμακα (αντικαταθλιπτικά ή ψυχοτρόπα φάρμακα) και οι σωματικές και ψυχολογικές πτυχές (πόνος, κόπωση, άγχος, κατάθλιψη) που σχετίζονται με την ινομυαλγία αναγνωρίστηκαν ως πιθανοί παράγοντες που συμβάλλουν στα σεξουαλικά προβλήματα.

Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, η τακτική σωματική άσκηση δεν μεταβάλλει σημαντικά τις συνολικές επιδόσεις στην κλίμακα σεξουαλικής δυσλειτουργίας των γυναικών με ινομυαλγία. Τόσο οι ενεργές όσο και οι μη ενεργές ινομυαλγικές ασθενείς παρουσίασαν παρόμοιες συνολικές επιδόσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σωματική δραστηριότητα από μόνη της μπορεί να μην είναι επαρκής για τη βελτίωση της σεξουαλικής υγείας αυτών των ατόμων.

Επομένως, ενώ η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί μια στρατηγική, πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η εξειδικευμένη φυσιοθεραπεία του πυελικού εδάφους, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε γυναίκες με ινομυαλγία. Ως εκ τούτου, αυτές οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ενσωματώσουν ποικίλες παρεμβάσεις στη ζωή τους για να βελτιώσουν τη συνολική τους ευεξία.

Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών | Δρ. ΚωνσταντινίδηςZougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει