Αγοραστός υπέγραψε, Κολυνδρινή εκτελεί: 1 εκ. ευρώ για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Μαγνησία

Αντιπεριφερειάρχης Κολυνδρίνη: “Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δρομολογείται και αυτό το έργο, το οποίο αναμένεται σε συνδυασμό με τα αντιπλημμυρικά έργα, να διαφυλάξει από ενδεχόμενες πλημμύρες τις ανθρώπινες κοινότητες και τις περιουσίες…”

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό νέα προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων», προϋπολογισμού 500.000,00€, ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα θα υπογραφεί νέα σύμβαση για τον καθαρισμό των ρεμάτων, επίσης προϋπολογισμού 500.000,00€. Η σύμβαση που θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες προβλέπει να γίνουν:

 • Υδατόρεμα Άναυρος: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αναύρου σε μήκος περίπου 350 μ.
 • Υδατόρεμα Ξηριάς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Ξηριά σε μήκος περίπου 2000 μ.
 • Υδατορέματα Αϊδινίου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού δύο υδατορεμάτων στο Αϊδίνι σε μήκος περίπου 2300 μ.
 • Υδατόρεμα Αγίου Ονουφρίου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αγ. Ονουφρίου σε μήκος περίπου 700 μ.
 • Υδατόρεμα Ροδιάς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Ροδιά σε μήκος περίπου 500 μ.
 • Υδατόρεμα Βελεστίνου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Βελεστίνου σε μήκος περίπου 1200 μ.
 • Υδατόρεμα πλησίον οικισμού Ριζομύλου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος πλησίον οικισμού Ριζομύλου σε μήκος περίπου 1000 μ.
 • Υδατόρεμα Αγ. Λαυρεντίου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αγ. Λαυρεντίου σε μήκος περίπου 2000 μ.
 • Υδατόρεμα Πτελεού : Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Πτελεού σε μήκος περίπου 500 μ.
 • Υδατόρεμα Μπάνικα Δ. Ζαγοράς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Μπάνικα σε μήκος περίπου 1000 μ..
 • Υδατόρεμα Μαυρούτσα Δ. Ζαγοράς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Μαυρούτσα σε μήκος περίπου 1000 μ.

Η προκήρυξη του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων» που υπογράφθηκε, αναφέρεται στον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Ηπειρωτική Μαγνησία, για την καλύτερη παροχέτευση των νερών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

 • Υδατόρεμα Άναυρος: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αναύρου σε μήκος περίπου 1500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.
 • Υδατόρεμα Κραυσίδωνας: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Κραυσίδωνα σε μήκος περίπου 2000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.
 • Τάφρος Τιμλπαλέξη – Μικροθήβες: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού της τάφρου Τιμπλάλέξη στις Μικροθήβες σε μήκος περίπου 500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.
 • Υδατόρεμα Λαχανόρεμα Αγχιάλου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Λαχανόρεμα Αγχιάλου σε μήκος περίπου 1000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.
 • Υδατόρεμα Καζανόρεμα Αγχιάλου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Καζανόρεμα Αγχιάλου σε μήκος περίπου 500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.
 • Υδατόρεμα Καρούτας Αγριάς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Καρούτας Αγριάς σε μήκος περίπου 800 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.
 • Υδατόρεμα Πλατανιάς Σηπιάδος: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Πλατανιάς Σηπιάδος σε μήκος περίπου 600 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου ή στο σταθμό μεταφόρτωσης Αργαλαστής
 • Υδατόρεμα Ξηριάς Αλμυρού: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Ξηριά Αλμυρού σε μήκος περίπου 1000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη.Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

Η απομάκρυνση στα παραπάνω ρέματα από απορρίμματα, μπάζα ή βλάστηση θα γίνει με σκοπό την αποκατάσταση της αρχικής διατομής τους με μηκοτομική προσαρμογή της κοίτης τους. Η πρόσβαση των μηχανημάτων καθαρισμού θα γίνει μέσω της κοίτης από σημεία που διασταυρώνονται τα ρέματα με το οδικό δίκτυο, ή από προσωρινές ράμπες εισόδου – εξόδου των μηχανημάτων, οι οποίες θα καθαιρεθούν με το πέρας του έργου.

Λόγω της δυναμικότητας του έργου και έκτακτων περιστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν, ο ακριβής τόπος επέμβασης θα  προσδιοριστεί κατά την έναρξη των εργασιών.

Σε δηλώσεις της η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη ανέφερε «Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό έργο, προκειμένου να θωρακίσουμε περιοχές στη Μαγνησία και να μην παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε ενδεχόμενο εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δρομολογείται και αυτό το έργο, το οποίο αναμένεται σε συνδυασμό με τα αντιπλημμυρικά έργα, να διαφυλάξει από ενδεχόμενες πλημμύρες τις ανθρώπινες κοινότητες και τις περιουσίες».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει