Άλλα 2 εκ. ευρώ πέφτουν στη Μαγνησία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αντιπεριφερειάρχης Δ. Κολυνδρίνη: Είναι έργα ουσίας στο οδικό δίκτυο που αφορούν στην ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια των οδηγών

Νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ ξεκινούν άμεσα από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, από την οποία προέκυψαν οι προσωρινοί μειοδότες.

Τα έργα αυτά είναι:

  • Αναπλάσεις υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Αλοννήσου, προϋπολογισμού 82.811,43€
  • Καθαρισμός ερεισμάτων – κοπή χόρτων έτους 2018, προϋπολογισμού 200.000,00€
  • Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 2018, προϋπολογισμού 300.000,00€
  • Καθαρισμός ρεμάτων Σκοπέλου, προϋπολογισμού 200.000,00€
  • Διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας χρήση έτους 2018, προϋπολογισμού 140.000,00€
  • Ασφαλτικές εργασίες στο οδικό δίκτυο Βόλου – Βελεστίνου, προϋπολογισμού 1.200.000,00€.

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη ανέφερε «Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε χρήσιμα έργα, τόσο για τη Νησιωτική, όσο και για την Ηπειρωτική Μαγνησία. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε καθημερινά το έργο μας μαζί με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, στοχεύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι έργα ουσίας στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς μας που αφορούν στην ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια των οδηγών. Στόχος μας να ολοκληρωθούν τα έργα εντός των χρονοδιαγραμμάτων και το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος των πολιτών».

Στο έργο «Αναπλάσεις υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Αλοννήσου» προβλέπεται η χωροθέτηση παιδικών χαρών στην Αγ. Παρασκευή, στον Οικισμό Πατητήρι και στον Οικισμό Βότση.

Στο έργο «Καθαρισμός ερεισμάτων – κοπή χόρτων έτους 2018», οι εργασίες αφορούν τον ετήσιο καθαρισμό του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Μαγνησίας Π.Ε. από αυτοφυή βλάστηση αγριόχορτα και ζιζάνια καθώς και από κλαδιά αυτοφυών δένδρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών (έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς, δυσχέρεια στην απορροή των ομβρίων κ.λ.π.) και την διέλευση των οχημάτων καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.

Στο έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 2018», προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών, η βελτίωση και η καλή λειτουργία εν γένει των κόμβων και των δικτύων φωτεινής σηματοδότησης και οδοφωτισμού, οδοφωτισμό νέων σημείων ή κόμβων που είναι αναγκαίο, του οδικού δικτύου της Π.Ε. Μαγνησίας, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Στο έργο «Καθαρισμός ρεμάτων Σκοπέλου», προβλέπεται ο καθαρισμός υδατορεμάτων της Ν. Σκοπέλου σε μήκος περίπου 3000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Σκοπέλου.

Στο έργο «Διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας χρήση έτους 2018», προβλέπεται να πραγματοποιηθεί πλήρης διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας, στον άξονα της οδού και διαγράμμιση οδοστρώματος στις διαβάσεις πεζών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας τύπου “zebra” με θερμοπλαστικό υλικό.

Τέλος, στο έργο «Ασφαλτικές εργασίες στο οδικό δίκτυο Βόλου-Βελεστίνου», προβλέπεται η ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε συνεχή τμήματα. Συγκεκριμένα η ανακατασκευή των ασφαλτοταπήτων αφορά στην εξάλειψη τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας και συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες όπως, φρεζάρισμα, διάστρωση ασφαλτικής στρώσης, κατασκευή αντιολισθηρής στρώση κυκλοφορίας και πλήρης διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει