Άλλα 7,8 εκατ. ευρώ για έργα στην Μαγνησία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειάρχης Αγοραστός: Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Μαγνησίας και των Σποράδων

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.772.336,57 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Β. Σποράδων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα τα έργα έχουν ως εξής:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΟ- ΤΣΑΓΓΑΡΑΔΑ)», προϋπολογισμού 4.650.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ», προϋπολογισμού: 2.000.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού: 260.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 200.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2018)», προϋπολογισμού 200.000,00 €

– Έγκριση διαγωνισμού για τη μελέτη: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού 160.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 124.000,00 €.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 100.000,00 €

– Έγκριση διαγωνισμού για τη μελέτη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ», που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ομώνυμο έργο (ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο του Μεγάλου Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ», Προϋπολογισμού 59.535,79 €

– Έγκριση διαγωνισμού για τη μελέτη: «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ φάση», που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ομώνυμο έργο (ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο του Μεγάλου Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ». Προϋπολογισμού 18.800,78 €

Τέλος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις του υποστήριξε τα εξής: «Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Μαγνησίας και των Σποράδων. Έργα τα οποία πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει