Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας από το Υπουργείο Παιδείας για τον διορισμό επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ μετά από αναφορά της Ζ. Μακρή

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos:

Η αυστηρή τήρηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4589/2019 για τον διορισμό επιτυχόντων εκπαιδευτικών του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 με παράλειψη συμπερίληψης αποτελεί μονόδρομο για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό προκύπτει από την αναλυτική απάντηση της αρμόδιας Υφυπουργού, κ. Σοφίας Ζαχαράκη, στην από 11-10-2019 κοινοβουλευτική Αναφορά της κ, Ζέττας Μ. Μακρή, Βουλευτή Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, ο διορισμός εκπαιδευτικών προβλέπεται μόνο και εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, ήτοι μέχρι τις 29-1-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), «αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους» και σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις διορισμού που τίθενται κατά τις οικείες διατάξεις.

Δεδομένου του περιοριστικού χαρακτήρα των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019, δεν εναπόκειται στην ευχέρεια της Διοίκησης να επεκτείνει την εφαρμογή της σε άλλους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, πέραν των όσων σωρευτικά πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού που ορίζονται από την προαναφερόμενη διάταξη. Ενώ, σημειώνεται ότι το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τον διορισμό των υποψηφίων των πινάκων διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008 με την κάλυψη του αριθμού των θέσεων, που είχαν αρχικώς προκηρυχθεί ενώ πλέον η ισχύς των σχετικών πινάκων διοριστέων και επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών έτους 2008 έχει λήξει προ πολλού. Μετά δε την ισχύ του Ν. 4589/2019 εφαρμόζεται ήδη νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει