Χρ. Τριαντόπουλος: Επικεφαλής ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, συστάθηκε ομάδα εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει σχετικά: «Το εγχώριο αναπτυξιακό υπόδειγμα χαρακτηρίζεται, δυστυχώς, από το πολύ μικρό μέγεθος της εγχώριας παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. Το πολύ μικρό μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης, λοιπόν, καθηλώνει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά -στην Ευρώπη- πολύ μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων, αλλά και εργοδοτών σε σχέση με εργαζόμενους. Ειδικότερα, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλό ποσοστό μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2017, το 48,5% των εργαζομένων στον επιχειρηματικό τομέα της χώρας απασχολούνταν σε επιχειρήσεις με έως 9 άτομα προσωπικό. Το 2019, το 28,7% των εργαζομένων στη χώρα ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Και στους δυο δείκτες, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, ενώ η παραγωγικότητα των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η κινητροδότηση, λοιπόν, της αύξησης του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα επιτρέψει να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα, να ενδυναμωθεί η διεισδυτικότητα της εγχώριας παραγωγής στις ξένες αγορές, να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να γίνουν επενδύσεις σε κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και σε έρευνα, να διευρυνθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης».

Ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος εξηγεί, στη συνέχεια, το έργο της ομάδας εργασίας: «Η ομάδα εργασίας έχει ως έργο την επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για τη διαμόρφωση ενός νέου καθεστώτος κινητροδότησης της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας που θα της επιτρέψει, σε ένα πλαίσιο συμπράξεων και συνεργασιών, να αυξήσει τόσο την παραγωγικότητα, όσο και την εξωστρέφεια των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστούν παράμετροι, όπως η δημιουργία νέας μορφής αστικής επιχειρηματικής σύμπραξης, η σχηματοποίηση κινήτρων για την αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης μέσω συμπράξεων και συνεργασιών, η προώθηση του μετασχηματισμού σε ανώτερη μορφή εταιρικού σχήματος και η βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου μετασχηματισμών, η δημιουργία πλαισίου προώθησης συγχωνεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διαμόρφωση κινήτρων για εξωστρεφή clusters και η προώθηση σχημάτων καθοδήγησης».

Στην συγκεκριμένη ομάδα εργασίας, υπό τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, συμμετέχουν έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Απόστολος Καραγκουνίδης. «Το έργο της ομάδας εργασίας θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας», καταλήγει ο κ. Τριαντόπουλος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει