Χρ. Τριαντόπουλος: Επιμήκυνση μέχρι τον Απρίλιο 2021 της προηγηθείσας αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες γενικευμένου περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας κατά τους πρώτους μήνες εκδήλωσης της πανδημίας, είχε ορίσει εγκαίρως αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων έως το φθινόπωρο του 2020, προκειμένου να δώσει μία ανάσα ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Από το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε, με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού, η επιμήκυνση της συγκεκριμένης αναστολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «από το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε, σε συνέχεια επικοινωνίας και με τους παραγωγικούς φορείς, η επιμήκυνση μέχρι τον Απρίλιο 2021 της προηγηθείσας αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης, αλλά και διευκόλυνσης, πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Και από τον Απρίλιο του 2021 και έπειτα, οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις θα μπορούν να ρυθμιστούν για την εξόφλησή τους είτε σε 12 άτοκες δόσεις, είτε σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%. Και συνεχίζουμε, αναλύοντας τις εξελίξεις στην οικονομίας, τις τάσεις στην αγοράς και σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς.

Ειδικότερα, από το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε η επιμήκυνση, έως τις 30 Απριλίου 2021, της παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επίσης, προβλέπεται η παράταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς αναστολής.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για αυτές τις οφειλές, με ευνοϊκές διατάξεις, προκειμένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό θα προβλέπει την εξόφληση των εν λόγω οφειλών σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει